Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch 2023

04/01/2023 11:59

Theo kế hoạch đã thống nhất tại cuộc Họp giao ban Lãnh đạo Viện Địa lý về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023, Viện Địa lý xin thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị cụ thể như sau:

- Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

- Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động của Viện Địa lý.

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 13/01/2023 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường tầng 9, Nhà A27, Viện Địa lý Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Toàn văn thông báo có thể được tải về TẠI ĐÂY

Liên kết website khác