Hội thảo "Trao đổi phương pháp lấy và bảo quản mẫu ngoài thực địa"

15/07/2014 07:01
Sáng ngày 15/7/2014, tại Hội trường tầng 8 Viện Địa lý, Hội đồng khoa học Viện đã tổ chức buổi hội thảo về "Trao đổi phương pháp lấy và bảo quản mẫu ngoài thực địa".
Hội nghị diễn ra với mục đích chia sẻ, cập nhật và trao đổi các phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu ngoài thực địa của Phòng Phân tích thí nghiệm Viện Địa lý với các cán bộ nghiên cứu của Viện nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả phân tích mẫu ở phòng thí nghiệm.


PGS.TS Nguyễn Đình Dương - Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu giới thiệu hội thảo

ThS Dương Thị Lịm đại diện cho Phòng Phân tích thí nghiệm tổng hợp trình bày về các phương pháp lấy và bảo quản mẫu ngoài thực địa.


Để tiện cho các cán bộ Viện tiện tham khảo và thực hiện. Phòng Phân tích xin chia sẻ Bài slide: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu môi trường và Hướng dẫn về: Xử lý và bảo quản mẫu môi trường trên hiện trường. Các cán bộ của Viện quan tâm có thể download ở link sau:

1. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu môi trường
2. Hướng dẫn xử lý và bảo quản mẫu môi trường trên hiện trường


Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đủ cán bộ của các phòng và có những ý kiến đóng góp, chia sẻ sôi nổi.


Trong phạm vi buổi hội thảo mở đầu này hiện chỉ tập trung vào phương pháp lấy và bảo quản mẫu nước, vi vậy Hội đồng khoa học cũng như các cán bộ của Viện mong muốn sẽ có những buổi hội thảo tiếp theo về các phương pháp lấy mẫu môi trường khác như đất và không khí.

PGS. TS Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý cũng đã đến dự và có những ý kiến chia sẻ cho hội thảo. PGS. TS rất hoan nghênh và mong rằng Viện sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động khoa học có ý nghĩa thiết thực như thế.


 

Liên kết website khác