Hội thảo khoa học về các vấn đề liên quan đến xói lở, bồi tụ cửa sông ven biển khu vực Nam Trung bộ

31/03/2018 12:59

Tới dự và chủ trì hội thảo gồm có Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Xã hội Nhân văn & Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công Nghệ; GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Chủ nhiệm Chương trình KC.09/16-20, PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư cùng các đại diện của cụm 6 đề tài liên quan đến xói lở - bồi tụ dải ven biển Nam Trung Bộ. Hội thảo cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của các cán bộ, nhà nghiên cứu trong và ngoài viện.Tại Hội thảo đã có 06 bài báo cáo tham luận đến từ 06 cơ quan chủ trì các đề tài liên quan đến lĩnh vực xói lở - bồi tụ dải ven biển.

1. Báo cáo tham luận 01: Một số kết quả đã triển khai của đề tài KC09.03/16-20: ”Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng” do TS. Đào Đình Châm trình bày.
2. Báo cáo tham luận 02: ”Phân tích cơ chế phá hủy của một số cơ sở hạ tầng quan trọng dọc bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng khi có sóng lớn” do TS. Trần Văn Thái trình bày.
3. Báo cáo tham luận 03: ”Một số kết quả nghiên cứu xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông cửa Đại, tỉnh Quảng Nam” do PGS.TS. Nguyễn Trung Việt trình bày.
4. Báo cáo tham luận 04: “Hiện trạng và kết quả nghiên cứu xói lở bồi tu khu vực dải ven biển cửa sông Trà Khúc và Cửa Lở - Quảng Ngãi” do PGS.TS Trương Văn Bốn trình bày.
5. Báo cáo tham luận 05: ”Một số kết quả nghiên cứu xói lở bồi tụ dải ven biển cửa sông Đà Nông, Đà Diễn - Phú Yên” do PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang trình bày.
6. Báo cáo tham luận 06: “Các kết quả nghiên cứu nổi bật về xói lở bồi tụ và các giải pháp phòng chống khu vực dải ven biển cửa sông Tam Quan - Đề Gi, tỉnh Bình Định” do PGS. TS. Đỗ Minh Đức trình bày.
 

Các chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tham luận tại hội thảo


Các bài tham luận tại hội thảo đã được các nhà khoa học tham dự đánh giá cao, là cơ sở khoa học quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ vùng ven biển, các nội dung nghiên cứu của các đề tài cần được tiếp tục và phát huy để sớm áp dụng vào thực tiễn góp phần giảm nhẹ các thiệt hại có thể gây nên tại vùng ven biển Nam Trung Bộ. 
Hội thảo cũng nhận được nhiều phát biểu góp ý, chia sẻ từ các nhà khoa học đầu ngành đến tham dự.

 

 

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho các tham luận tại hội thảo


Toàn cảnh hội thảo


Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

 

Liên kết website khác