Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 6 - năm 2014

04/12/2014 02:42

1. Mục tiêu của Hội thảo

- Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.
- Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong nghiên cứu khao học, quản lý nhà nước, giảng dạy tại Việt Nam.

2. Nội dung của Hội thảo
Hội thảo sẽ là nơi để trình bày các kết quả nghiên cứu, ứng dụng của GIS, GPS, Viễn thám trong các lĩnh vực chính sau:
-      Biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên bền vững
-      Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
-      Phát triển đô thị và công nghiệp
-      Công nghệ GIS
-      Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GPS, đo đạc…

Theo kế hoạch, Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc lần thứ 7 năm 2015 sẽ diễn ra tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Liên kết website khác