Họp giao ban mở rộng đầu năm 2017

10/01/2017 11:59
Để tổng kết các hoạt động năm 2016 và phương hướng, kế hoạch 2017, triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Viện Địa lý trong quý I năm 2017, vào hồi 14h chiều thứ hai ngày 09/01/2017,  tại phòng họp 301, nhà A27, Ban lãnh đạo Viện Địa lý đã tổ chức họp giao ban với thành phần tham dự gồm Ban lãnh đạo Viện, Chi ủy, Lãnh đạo các phòng và Trạm trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân và Bí thư Đoàn Thanh niên.

Mở đầu cuộc họp, TS. Đào Đình Châm - Viện trưởng Viện Địa lý đã nhắc lại các phân công nhiệm vụ công tác của Ban lãnh đạo Viện Địa lý sau thời gian đ/c Châm tiếp nhận chức vụ Viện trưởng Viện Địa lý vào tháng 8 năm 2016, đồng thời đề nghị các đồng chí Phó Viện trưởng tiếp tục giúp đỡ Viện trưởng để Ban lãnh đạo Viện Địa lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm tiếp theo.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 
Tổng kết lại kết quả hoạt động của Viện Địa lý trong năm 2016, Ban lãnh đạo Viện đã tóm lược như sau:

 
1) Về công tác tổ chức cán bộ
 
Ban lãnh đạo Viện Địa lý đã bổ nhiệm lại 2 đ/c Phó Trưởng phòng, bổ nhiệm mới 01 đ/c Phó phòng phụ trách phòng và 01 đ/c Phó trưởng phòng. Viện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ các phòng và đã gửi danh sách tới Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Năm 2016, Viện đã tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cấp Viện và đưa ra danh sách quy hoạch cán bộ cấp Viện giai đoạn 2016-2021.

Vừa qua, Viện đã thành công trong việc thăng hạng, đặc cách cán bộ từ ngạch Nghiên cứu viên lên Nghiên cứu viên chính cho 4 đ/c qua sự phê duyệt của Viện Hàn lâm.

Năm 2016, Viện Địa lý có 5 đ/c về hưu, Viện đã chấm dứt hợp đồng lao động với 3 đ/c, ký thêm hợp đồng lao động với 1 đ/c tại Trạm Quảng Bình, kéo dài thời gian công tác 7 năm cho PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm – Nguyên Viện trưởng Viện Địa lý.

Kết quả đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức năm 2016 tại Viện như sau: Viện Địa lý có 83 viên chức và 02 công chức tham gia đánh giá phân loại, trong số đó, có 12 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (14,5%), 64 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ (77,1%), 7 đ/c hoàn thành nhiệm vụ (8,4%).

2) Về hoạt động khoa học

Từ tháng 8/2016, Viện đã và đang thực hiện 05 đề tài cấp Quốc Gia, 01 đề tài Điều tra cơ bản, 02 đề tài cấp Viện Hàn lâm, 02 đề tài hợp tác với địa phương và một số hợp đồng giám sát môi trường ký kết với Phòng Phân tích và tổng hợp thí nghiệm Địa lý.

Việc công bố kết quả nghiên cứu: công bố Quốc tế còn hạn chế, công bố trong nước có số bài báo thấp.

3) Về hoạt động Đài trạm

Năm 2016, Viện Địa lý đã bắt đầu thực hiện các dự án: (1) Đầu tư, nâng cấp trạm Quảng Bình, (2) Đầu tư xây dựng thiết bị cho Trạm nghiên cứu quan trắc Môi trường Địa lý Đồng bằng Bắc Bộ (đã san lấp mặt bằng và xây kè), (3) Đầu tư thiết bị chiều sâu cho Viện Địa lý và (4) Sửa chữa, nâng cấp nhà A27.

4) Về công tác Đào tạo

Từ tháng 10/2016, Học viện KH&CN Việt Nam chuyển các hình thức đào tạo về cho các đơn vị trong đó có Viện Địa lý. Hiện tại, Viện Địa lý có 03 mã ngành đào tạo: Địa lý Tự nhiên, Thủy văn học, Địa lý Tài Nguyên và Môi trường. Mỗi năm, Viện thực hiện 02 đợt tuyển sinh và hiện nay đang tiếp tục cập nhật bài giảng, thu hút các NCS tham gia học tập và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện.

Tính đến hết năm 2016, Viện có 03 NCS đang học tại các trường đại học ở nước ngoài, 02 cán bộ đang học Thạc Sĩ tại nước ngoài.

 


TS. Đào Đình Châm – Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu tại cuộc họp

 


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những công việc còn dang dở của năm 2016, căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện Địa lý, Ban lãnh đạo Viện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 gồm:
 
Chấn chỉnh việc ký kết hợp đồng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng tốt được tuyển dụng vào biên chế.
 
Rà soát công tác nâng lương thường xuyên để đảm bảo nâng lương đúng thời hạn và đúng người, thực hiện đúng theo các bước của quy trình nâng lương.
 
Ban lãnh đạo Viện phối hợp với Hội đồng Khoa học kiện nhằm kiện toàn bộ máy, tổ chức hoạt động của các phòng ban.
 
Về công tác Khoa học: Viện chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong viện, có quyền thay đổi các chủ nhiệm đề tài nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tiến tới việc hoàn thiện lộ trình quản lý đề tài về tiến độ, chất lượng và chi tiêu. Trong năm 2017, Viện dự định tổ chức hội thảo quốc tế thu hút sự tham gia của các nhà Khoa học Địa lý trong nước và quốc tế nhằm mở rộng lĩnh vực nghiên cứu và hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 
Về công tác tổng kết Viện năm 2016: Ban lãnh đạo Viện giao các nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban và các đ/c trong đơn vị để tiến hành hoạt động tổng kết Viện vào ngày 19/01/2016 (22/12 âm lịch).

 


Các ý kiến đóng góp cho buổi họp

 


Nhằm đóng góp, bổ sung các ý kiến nhiệm vụ trong tâm của Viện trong năm 2017, các đại biểu chủ chốt của Viện đã thảo luận sôi nổi và đưa ra một số ý kiến tâm huyết. trong đó, theo PGS.TS. Phạm Quang Vinh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, việc trước mắt đó là một số đề tài cấp Viện Hàn lâm và đề tài Điều tra cơ bản cần tiếp tục hoàn thiện các bài báo để nộp đúng hạn. Bên cạnh đó, PGS. TS. Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện Địa lý cũng đề nghị siết chặt hơn nữa việc thực hiện nội quy cơ quan; TS. Lưu Thế Anh – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp đề nghị các cán bộ lãnh đạo phòng kiểm tra và hoàn thiện các báo cáo tổng kết cuối năm 2016, nhắc nhở việc tham gia đóng bảo hiểm và thuế đúng thời hạn của các cán bộ công chức trong Viện. Ông Thế Anh cũng đề xuất Viện trưởng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài rà soát việc thực hiện các đề tài để phục vụ cho hoạt động kiểm toán vào năm 2017.
 
Về công tác tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Viện Địa lý, các đại biểu dự họp cũng đã thảo luận và đề xuất phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ, bộ phận… tất cả vì mục tiêu thành công của Hội nghị.

Kết thúc buổi họp, Viện trưởng cám ơn những ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp và thông qua nội dung đã giao ban, Viện trưởng mong muốn các cán bộ công chức viên chức trong Viện tiếp tục đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ Ban lãnh đạo Viện hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Viện Địa lý tiếp tục phát triển vững mạnh./.
Liên kết website khác