Họp giao ban mở rộng quý IV năm 2015

03/11/2015 07:27

GGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng, chủ trìn họp giao ban mở rộng


Thành phần tham dự họp giao ban mở rộng gồm Ban lãnh đạo Viện Địa lý, Chi ủy Viện Địa lý, chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên và các trưởng phòng và phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, trưởng phòng và phó phòng phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý.

Mở đầu phiên họp, PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý tổng kết lại các hoạt động của Viện trong quý III, trọng tâm nổi bật trong công tác tổ chức của đơn vị. Theo đó, liên tục trong các tháng 9, 10 và 11 năm 2015, Viện Địa lý đã bổ nhiệm TS. Nguyễn Thanh Hoàn làm Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu và Xử lý Thông tin Môi trường, TS. Đào Đình Châm được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Địa lý, TS. Lưu Thế Anh được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp Viện Địa lý.


PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Quyền Viện trưởng Viện Địa lý chúc mừng TS. Lưu Thế Anh



TS. Lưu Thế Anh phát biểu cám ơn tới Ban lãnh đạo Viện, đồng nghiệp và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao

Về kế hoạch hoạt động của Viện trong Quý IV và tổng kết hoạt động năm 2015, Viện trưởng yêu cầu tất cả các phòng, ban tập trung hoàn thiện các đề tài theo tiến độ, các đề tài khoa học cho cán bộ trẻ và đề tài cơ sở năm 2015 của Viện Địa lý cần hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán trước ngày 10/12/2015 và dự kiến bảo vệ trong khoảng 15-20/12/2015. Bên cạnh đó, các phòng, ban cũng tổng kết công tác thi đua khen thưởng gửi kết quả để Ban lãnh đạo Viện kịp tổng kết, trình Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 25/11/2015.

Viện trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các ông / bà Trưởng phòng, Phó trưởng phòng nhiệm vụ thực hiện báo cáo chính trị của phòng chuyên môn và báo cáo với Ban lãnh đạo Viện bằng văn bản trước ngày 25/11/2015./.
Liên kết website khác