Hợp tác quốc tế trong công tác xuất bản của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

02/08/2021 11:59

Sau một thời gian đàm phán và thoả thuận, ngày 13/07/2021, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ký Hợp đồng hợp tác xuất bản các ấn phẩm dạng sách với Nhà xuất bản Springer Nature Singaprore Pte Ltd.

Theo hợp đồng hợp tác này này, ấn phẩm bản giấy sẽ phát hành tại Việt Nam, ấn phẩm bản điện tử sẽ do phía Springer chịu trách nhiệm phát hành toàn cầu. Các ấn phẩm được viết bằng tiếng Anh với quy trình phản biện, định dạng và biên tập được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Hợp tác xuất bản này có hiệu lực từ tháng 7/2021 và thời hạn 5 năm.

Đây là hướng đi mới cho các ấn phẩm dạng sách của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời là cơ hội để các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung tiếp cận và xuất bản ấn phẩm dạng sách với Nhà xuất bản Springer - một trong các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới.

Nhà xuất bản Springer Nature Singapore Pte Ltd. đã và đang hợp tác xuất bản với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ đầu năm 2000 về việc xuất bản Vietnam Journal of Mathematics và Acta  Mathematica Vietnamica. Springer được thành lập năm 1842 tại Berlin (Đức). Sau hơn 175 năm phát triển, hiện nay Springer có hơn 108 công ty lớn nhỏ thuộc tập đoàn Springer Nature. Chính vì vậy, trong hàng ngàn nhà xuất bản lớn nhỏ trên thế giới, Nhà xuất bản Springer trở thành là một trong ba nhà xuất bản lớn, có uy tín toàn cầu bên cạnh hai nhà xuất bản là Nhà xuất bản Elservier, Wiley-VCH. Hiện nay nhà xuất bản Springer xuất bản hơn 29.000 Tạp chí và 300.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Nguồn tin: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Xử lý tin: Mai Lan

SpringerXuất bản
Liên kết website khác