Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

27/09/2017 12:59


 
Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước trong khu vực, đồng thời có tầm quan trọng tác động vào liên kết khu vực và toàn thế giới. Với thế và lực được nâng cao sau 30 năm đổi mới và kinh nghiệm tổ chức Năm APEC 2006, việc một lần nữa đăng cai Năm APEC 2017 thể hiện tầm nhìn chiến lược và khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện. Để tạo sự thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ Năm APEC Việt Nam 2017 đặc biệt là “Tuần lễ Cấp cao” tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC; giúp các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

- Thông qua tuyên truyền APEC 2017 để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, các chủ trương đường lối đối ngoại và các chính sách về kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội thời kỳ hội nhập góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Đề cao thành quả dấu ấn của Việt Nam trong năm APEC 2017; hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn; môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phạm vi tuyên truyền sâu, rộng, hướng đến tất cả các đối tượng trong và ngoài nước, kết hợp với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển

- Tổng quan về APEC, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, nhấn mạnh APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện; các trụ cột hợp tác và một số thành tựu nổi bật.

- Đề cao vai trò, vị thế của APEC, những thay đổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thành tựu về hợp tác liên kết của APEC trong hơn 25 năm hình thành và phát triển. Khẳng định APEC là cơ chế hợp tác, liên kết hàng đầu khu vực, là ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại của các thành viên, duy trì vai trò của Châu Á - Thái Bình Dương là một động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

- Khẳng định APEC tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa ta với các nền kinh tế thành viên; đưa quan hệ song phương giữa các đối tác đi vào chiều sâu. APEC cũng là diễn đàn để Việt Nam phát huy vai trò, nâng cao vị thế đất nước.

2. Việt Nam tham gia APEC

- Thể hiện sau 19 năm gia nhập, Việt Nam luôn là thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả cho diễn đàn APEC (đăng cai APEC 2006 và 2017; đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các nhóm công tác, thực hiện nghiêm túc các chương trình hợp tác và đề xuất nhiều sáng kiến…).

- Đề cao chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

- Khẳng định APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế đối với Việt Nam; quyết tâm của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên APEC, đóng góp tích cực nhằm tạo những dấu ấn mới cho tiến trình hợp tác APEC cũng như liên kết tại Châu Á - Thái Bình Dương.

3. Việt Nam đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

- Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC 2017 và chủ đề của Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động APEC 2017 với các ưu tiên hợp tác như: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2017 đã và đang triển khai một cách đồng bộ, tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công 3 Hội nghị cấp Bộ trưởng, 4 Hội nghị Quan chức cao cấp và hơn 100 hoạt động cấp ủy ban, nhóm công tác trong khuôn khổ APEC.    

- Nội dung và kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 (AELM) diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng với khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu khu vực, các cơ quan truyền thông quốc tế lớn tham dự. Gồm một số hoạt động chính: Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25, Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29, Đối thoại của các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM). Trong dịp này cũng sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ tư của ABAC và Diễn đàn Tiếng nói Tương lai APEC.

- Nêu bật các ý tưởng và sáng kiến hoặc đồng sáng kiến của Việt Nam trong năm APEC 2017 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết và phát triển của APEC, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên.

4. Các chuyến thăm song phương và các hoạt động bên lề Hội nghị

- Tuyên truyền về các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC.

- Tuyên truyền về kết quả tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

5. Đất nước, con người Việt Nam

- Nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Triển vọng của kinh tế Việt Nam sau khi hoàn tất và triển khai các cam kết kinh tế - thương mại quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

- Giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, các tiềm năng kinh tế, đầu tư, du lịch.

- Các hoạt động phong phú bên lề các Hội nghị của APEC diễn ra trên khắp cả nước là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác. Ngoài ra có thể tranh thủ tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC, ký kết các thỏa thuận hợp tác.

6. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, đối ngoại, về APEC 2017, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương


- Biên soạn, phát hành hướng dẫn, đề cương tuyên truyền và một số tài liệu tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về các hoạt động, các Hội nghị và Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017.

- Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền Năm APEC 2017 trên báo chí.

- Cung cấp thông tin và tài liệu tại các Hội nghị báo cáo viên Trung ương.

- Mở chuyên trang, chuyên mục về Năm APEC Việt Nam 2017 và “Tuần lễ Cấp cao” APEC trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Thông tin đối ngoại, Tạp chí Báo cáo viên…

- Tài liệu tuyên truyền: Ngoài tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, các đồng chí cần chủ động khai thác thông tin trên trang www.apec2017.vn và www.apec.org.

2. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cho các cấp uỷ chỉ đạo công tác tuyên truyền về các hoạt động của Năm APEC 2017 trên báo chí, cổ động trực quan...

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước và trong các sự kiện quan trọng Năm APEC Việt Nam 2017.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập huấn cho cán bộ tuyên truyền, phóng viên về công tác tuyên truyền APEC.

- Đăng tin bài định hướng trên bản tin sinh hoạt chi bộ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền APEC 2017 ở địa phương, đơn vị.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, quản lý các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện, đặc biệt hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Năm APEC Việt Nam 2017. Tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam đất nước, con người qua góc nhìn báo chí”, phát hành bộ tem APEC 2017.

- Theo dõi đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành, các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông.

4. Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng các tài liệu tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017; tài liệu phục vụ các Hội nghị Báo cáo viên Trung ương.

- Chủ trì chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Cấp cao nước ta họp báo trong nước và quốc tế liên quan đến các sự kiện quan trọng của Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC.

- Cung cấp thông tin, nội dung liên quan Diễn đàn APEC và năm APEC Việt Nam 2017 cho các chuyên trang chuyên mục và các cơ quan báo chí về Năm APEC 2017.

- Chủ trì xây dựng nội dung một số hình ảnh, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại.

- Phối hợp cập nhật thông tin cho website năm APEC 2017 bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

5. Bộ Ngoại giao

- Chủ trì xây dựng và phối hợp triển khai Đề án Tổng thể về Tuyên truyền - Văn hóa Năm APEC Việt Nam 2017, Đề án Tuyên truyền Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các Đề án, Kế hoạch tuyên truyền liên quan.

- Chủ trì xây dựng và triển khai Đề án thành lập và vận hành Trung tâm báo chí phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

- Hướng dẫn các cơ quan ngoại giao và phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Năm APEC Việt Nam 2017 và quá trình tham gia hội nhập quốc tế của Việt Nam; các hoạt động Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, các đoàn cấp cao thăm song phương Việt Nam; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin trong nước và nước ngoài về các sự kiện đối ngoại lớn liên quan đến APEC 2017; xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật website và các trang mạng khác của APEC 2017 bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức họp báo trong nước và quốc tế liên quan đến các sự kiện quan trọng của Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao tại Đà Nẵng; sắp xếp các cuộc trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Cấp cao với báo chí nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một số loại hình ấn phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền đối ngoại, sản xuất các chương trình truyền thông và quảng bá khác về Năm APEC 2017; tổ chức các khóa đào tạo về truyền thông APEC, đào tạo sỹ quan liên lạc và tình nguyện viên báo chí, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm về truyền thông, tuyên truyền APEC.

6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động tuyên truyền văn hóa - nghệ thuật, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan, xây dựng các Clip, khẩu hiệu tuyên truyền… góp phần quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam, các hoạt động trước và trong “Tuần lễ Cấp cao” APEC 2017.

7. Bộ Công an

Chủ động nắm tình hình, kiểm soát thông tin trên các trang web, mạng xã hội, blog cá nhân; phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước và các hoạt động của APEC 2017. Kịp thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội của các thế lực thù địch và các loại đối tượng.

8. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương

- Có kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền: Đưa tin phát thanh, truyền hình, mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài, phóng sự, bình luận về các hoạt động trong Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt chú trọng các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, các hoạt động song song và các hoạt động bên lề khác.

- Tường thuật trực tiếp và tiếp sóng truyền hình một số hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

- Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người dân và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm. Thực hiện nghiêm những vấn đề nhạy cảm cần lưu ý khi đưa tin.

9. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Năm APEC Việt Nam 2017!

3. Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!

4. Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vung đắp tương lai chung!

5. Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!

Tải Đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 tại đây
Liên kết website khác