Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học và ngày môi trường thế giới

21/05/2021 11:59

Nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) và ngày Môi trường thế giới (5/6) ở Việt Nam đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế bền vững.

Năm 2021, chủ đề ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc lựa chọn là “Chúng ta là một phần của giải pháp – Vì thiên nhiên” và chủ đề ngày Môi trường thế giới được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Phục hồi hệ sinh thái”

                                                          Ảnh: unep.org

Nhằm tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng dẫn tại Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo tồn các loài và nguồn gen; xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; xây dựng các đề tài, dự án phục hồi hệ sinh thái như: triển khai các hoạt động hỗ trợ tái sinh tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái rừng; thu gom rác thải trên bờ và mặt nước; phục hồi thảm thực vật trên mặt nước và sống trong nước…

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm (khuyến khích tổ chức theo hình thức trực tuyến) với các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường…

3. Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

4. Tổ chức các hoạt động cụ thể như: Vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: Không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

6. Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

7. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động hướng ứng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị; quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 04/CT-VHL ngày 28/4/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19; gửi báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo, tư liệu và hình ảnh) về Viện Hàn lâm qua Văn phòng Viện (gửi kèm file mềm qua địa chỉ email: gioinv@vast.vn) trước ngày 05/8/2021 để tổng hợp.

Liên kết website khác