Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Bùi Thị Thanh Hương

03/11/2015 06:56


Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Bùi Thị Thanh Hương bảo vệ đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoang mạc hóa đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62 44 02 19 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Cư và PGS.TS. Phạm Quang Vinh.
 
Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học viện cho luận án của NCS Bùi Thị Thanh Hương gồm

GS.TS. Nguyễn Cao Huần – ĐH Khoa học tự nhiên: Chủ tịch Hội đồng

TS. Phan Thị Thanh Hằng – Viện Địa lý: Thư ký hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chương – ĐH Sư Phạm Hà Nội: Phản biện 1

PGS.TS. Lã Thanh Hà – Viện Khí tượng thủy văn: Phản biện 2

GS.TSKH Phạm Hoàng Hải – Viện Địa lý: Phản biện 3

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – ĐH Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên

GS.TSKH Hoàng Văn Huây – Hội Khoa học Đất Việt Nam: Ủy viên
 
Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Bùi Thị Thanh Hương còn có đại diện của Viện Địa lý (cơ sở đào tạo tiếp nhận NCS trước khi thành lập học viện), đại diện cơ quan công tác, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

Tiến trình bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý bằng hình ảnh của NCS Bùi Thị Thanh Hương như sau:
 
NCS Bùi Thị Thanh Hương trình bày đề tài luận án
 
Các thành viên của Hội đồng chấm luận án đọc nhận xét, câu hỏi, trao đổi với NCS
 
Thay mặt Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học viện, GS.TS. Nguyễn Cao Huần đã kết luận và công bố kết quả chấm luận án của NCS Bùi Thị Thanh Hương với kết quả 6/7 phiếu đạt xuất sắc.
Trước khi kết thúc lễ bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời cám ơn đến tập thể giáo viên hướng dẫn, cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúc mừng NCS Bùi Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

 
PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm – Quyền Viện trưởng Viện Địa lý, trưởng Khoa Địa lý, học Viện KH&CN
và TS. Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Học viện KH&CN chúc mừng tân tiến sĩ Bùi Thị Thanh Hương 

 

Liên kết website khác