Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Hoàng Thị Cường

08/06/2017 12:59

 


NCS Hoàng Thị Cường bảo vệ đề tài luận án: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng Thanh Nghệ Tĩnh". Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, mã số: 62 44 02 19. do TS. NCVCC  Nguyễn Đình Kỳ và PGS.TS. Đặng Duy Lợi hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Cường gồm 7 thành viên theo Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bao gồm:


1.  PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch HĐ,  Viện Địa lý
2. GS.TSKH. Hoàng Văn Huây, Phản biện 1,  Bộ Khoa học và Công nghệ 
3. GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, Phản biện 2, Viện Địa lý
4. PGS.TS. Nguyễn An Thịnh, Phản biện 3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
5. TS. Phan Thị Thanh Hằng, Thư ký,  Viện Địa lý
6. PGS.TS. Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên,  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
7. PGS.TS. Đào Ngọc Hùng, Ủy viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS  Hoàng Thị Cường có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Phạm Quang Vinh, PGS.TS Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS Hoàng Thị Cường


NCS Hoàng Thị Cường trình bày luận án tiến sĩ


Tại buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đã đưa ra các nhận xét chi tiết, đầy đủ và đặt ra các câu hỏi để cho NCS hoàn thiện luận văn của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, NCS cũng nhận được nhiều góp ý thiết thực, hữu ích từ các nhà khoa học đến tham dự.

Chủ tịch HĐ tổng kết các nhận xét của hội đồng chấm luận án


Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 5/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 62 44 02 19) cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cường.

Tại buổi bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ cùng bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa tới nghiên cứu sinh.


 

Toàn thể hội đồng và các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm chúc mừng tân tiến sĩ.


Buổi lễ bảo vệ cấp học viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thị Cường đã kết thúc thành công tốt đẹp ./.

 

Liên kết website khác