Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Lê Thị Nguyệt

27/10/2015 09:27


Toàn cảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ


NCS Lê Thị Nguyệt bảo vệ đề tài luận án: “Phân tích cấu trúc các tổng hợp thể tự nhiên tỉnh Thái Nguyên phục vụ mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững”. Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên, mã số: 62 44 02 17. do TS. Nguyễn Lập Dân và PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân hướng dẫn.
 
Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Nguyệt gồm 7 thành viên:

GS.TS. Trương Quang Hải – ĐH Khoa học tự nhiên: Chủ tịch Hội đồng

TS. Lê Thị Thu Hiền – Viện Địa lý: Thư ký hội đồng

GS. TS. Phạm Hoàng Hải – Viện Địa lý: Phản biện 1.

PGS.TS. Nguyễn Thục Nhu – ĐH Sư phạm Hà Nội: Phản biện 2.

PGS.TS. Trần Viết Khanh – ĐH Thái Nguyên: Phản biện 3

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh – ĐH Tài nguyên và môi trường: Ủy viên

TS. Nguyễn Đăng Hội – Viện Sinh thái Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga: Ủy viên

Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Lê Thị Nguyệt còn có đại diện của Viện Địa lý (cơ sở đào tạo tiếp nhận NCS trước khi thành lập học viện), đại diện cơ quan công tác, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

Tiến trình bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý bằng hình ảnh của NCS Lê Thị Nguyệt như sau:
 

NCS Lê Thị Nguyệt trình bày đề tài luận án
 

Các thành viên Hội đồng chấm luận án đọc nhận xét và câu hỏi, thảo luận, chia xẻ với NCS
 

NCS Lê Thị Nguyệt trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng
 

Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trương Quang Hải kết luận về kết quả chấm luận án
 
Thay mặt Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học viện, GS.TS. Trương Quang Hải đã kết luận công bố kết quả chấm luận án của NCS Lê Thị Nguyệt, theo đó, NCS Lê Thị Nguyệt đạt kết quả là 5/7 phiếu xuất sắc.

Trước khi kết thúc lễ bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời cám ơn đến tập thể giáo viên hướng dẫn, cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúc mừng NCS Lê Thị Nguyệt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.


PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm – Quyền Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu tại buổi bảo vệ luận án
 

TS. Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Học viện KH&CN phát biểu tại buổi bảo vệ luận án
 

Gia đình và đồng nghiệp chúc mừng NCS. Lê Thị Nguyệt
 


Hội đồng chấm luận án, tập thể giáo viên hướng dẫn và đại diện cơ sở đào tạo chụp ảnh lưu niệm với tân tiến sĩ Lê Thị Nguyệt
Liên kết website khác