Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Nguyễn Thị Liễu

13/05/2017 12:59

 


NCS  Nguyễn Thị Liễu bảo vệ đề tài luận án: “Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam”. Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, mã số: 62 44 02 19. do PGS.TS.  Mai Trọng Thông và PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Liễu gồm 7 thành viên theo Quyết định thành lập Hội đồng số 131/QĐ-HVKHCN ngày 27/03/2017 của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bao gồm:


1. GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ, Chủ tịch HĐ,  Trung tâm KHCN KT-TV và MT
2. GS.TS. Hoàng Xuân Cơ, Phản biện 1,  Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN
3. GS.TS. Trương Quang Hải, Phản biện 2,  Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
4. PGS.TS. Đặng Duy Lợi, Phản biện 3,  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
5. TS. Hoàng Lưu Thu Thủy, Thư ký,  Viện Địa lý
6. PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên,  Viện Khoa học KT-TV và Môi trường
7. PGS.TS. Nguyễn Văn Viết, Ủy viên,   Viện Khoa học KT-TV và Môi trường

Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Nguyễn Thị Liễu có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, TS. Đào Đình Châm Viện trưởng Viện Địa lý, Trưởng khoa Địa lý, cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS  Nguyễn Thị Liễu

NCS Nguyễn Thị Liễu trình bày luận án tiến sĩ

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 4/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 62 44 02 19) cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu
 
Tại buổi bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa tới nghiên cứu sinh, cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Viện Khoa học KT-TV và Môi trường. 


PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Học viện Khoa học và Công nghệ chúc mừng tân Tiến sĩ


TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý phát biểu chúc mừng tân Tiến sĩ


PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học KT-TV và Môi trường phát biểu chúc mừng tân Tiến sĩ


Toàn thể hội đồng và các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm chúc mừng tân tiến sĩ.


Buổi lễ bảo vệ cấp học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Liễu đã kết thúc thành công tốt đẹp ./.

Liên kết website khác