Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Nguyễn Thu Nhung

21/09/2017 12:59

NCS. Nguyễn Thu Nhung bảo vệ luận án "Đánh giá cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch vùng Tây Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững" thuộc chuyên ngành Địa lý tự nhiên, mã số  62 44 02 17 dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Nguyễn Khanh Vân (Viện Địa lý) và TS. Phạm Trung Lương.

Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện của NCS Nguyễn Thu Nhung, theo Quyết định số 737 /QĐ-HVKHCN ngày 11/8/2017 của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ gồm 7 thành viên:

1. GS. TS. Nguyễn Cao Huần (Đại học KHTN - Đại học QGHN, chuyên ngành Địa lý tự nhiên) - chủ tịch Hội đồng;

2. PGS. TS. Đặng Duy Lợi (Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Địa lý tự nhiên) - phản biện 1;

3. GS. TS. Trương Quang Hải (Viện Việt Nam học và Phát triển, chuyên ngành Địa lý tự nhiên) - phản biện 2;

4. PGS. TS. Nguyễn Đăng Hội (Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, chuyên ngành tự nhiên và môi trường) - phản biện 3;

5. TS. Lê Thị Thu Hiền (Viện Địa lý, chuyên ngành Sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường) - ủy viên thư ký;

6. PGS. TS. Uông Đình Khanh (Viện Địa lý, chuyên ngành Địa mạo và cổ địa lý) - ủy viên;

7. TS. Nguyễn Văn Lưu (Tổng cục Du lịch Việt nam, chuyên ngành Kinh tế du lịch) - ủy viên.
 
Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Nguyễn Thu Nhung có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ; TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý, Trưởng khoa Địa lý; PGS.TS Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

 
Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS Nguyễn Thu Nhung
 
 

NCS Nguyễn Thu Nhung trình bày luận án tiến sĩ

Tại buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đã đưa ra các nhận xét chi tiết, đầy đủ và đặt ra các câu hỏi để cho NCS hoàn thiện luận văn của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, NCS cũng nhận được nhiều góp ý thiết thực, hữu ích từ các nhà khoa học đến tham dự.

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS  

 

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 5/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên Địa lý tự nhiên (mã số  62 44 02 17) cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Nhung.

Tại buổi bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ cùng bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa tới nghiên cứu sinh.
 

TS. Nguyễn Tiến Đạt, PGĐ Học viện tặng hoa chúc mừng NCS


TS. Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý tặng hoa chúc mừng NCS


Lãnh đạo cơ quan cùng hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS


Người thân và bạn bè chúc mừng NCS


Cán bộ đồng nghiệp chúc mừng NCS

 
Buổi lễ bảo vệ đã kế thúc thành công tốt đẹp vào 12h cùng ngày./.
 
NCS Nguyễn Thu Nhung, sinh ngày 4/12/1984, là cán bộ của Viện Địa lý, hiện làm việc tại phòng Môi trường Địa lý.

Năm 2010, Nguyễn Thu Nhung bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Địa lý tự nhiên.

Năm 2011, Nguyễn Thu Nhung trúng tuyển khóa đào tạo Tiến sĩ tại Cơ sở đào tạo Viện Địa lý (nay chuyển về khoa Địa lý, học Viện KHCNVN) chuyên ngành Địa lý tự nhiên, mã số 62 44 02 17.

Năm 2012, Nguyễn Thu Nhung trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức của Viện Địa lý.

 

 

Liên kết website khác