Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Phạm Vũ Chung

03/11/2017 11:59

 


NCS. Phạm Vũ Chung bảo vệ luận án "Nghiên cứu, đánh giá biến động sử dụng đất trong bối cảnh Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh" thuộc chuyên ngành Địa lý tài nguyên và Môi trường, mã số  62 44 02 19 dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Mai Trọng Thông và PGS.TS. Đào Khang.

 


Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện của NCS Phạm Vũ Chung, theo Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ gồm 7 thành viên:

1. PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm, Viện Địa lý - chủ tịch Hội đồng;

2. GS. TS. Hoàng Xuân Cơ, Đại học Khoa học tự nhiên -ĐH QG HN - phản biện 1;

3. PGS. TS. Vũ Thị Bình, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - phản biện 2;

4. PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Đại học Khoa học Huế - phản biện 3;

5. TS. Lê Thị Thu Hiền, Viện Địa lý  - ủy viên thư ký;

6. TS. Đỗ Văn Thanh, Đại học Sư phạm Hà Nội - ủy viên;

7. PGS.TS. Nguyễn An Thịnh,  - ủy viên.
 
Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Phạm Vũ Chung có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ; TS. Đào Đình Châm, Viện trưởng Viện Địa lý, Trưởng khoa Địa lý; PGS.TS Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, đại điện khoa Địa lý, trường Đại học Vinh cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS Phạm Vũ Chung

NCS Phạm Vũ Chung trình bày luận án tiến sĩ

Tại buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đã đưa ra các nhận xét chi tiết, đầy đủ và đặt ra các câu hỏi để cho NCS hoàn thiện luận văn của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, NCS cũng nhận được nhiều góp ý thiết thực, hữu ích từ các nhà khoa học đến tham dự.
 
Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS  
 

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 4/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên Địa lý tài nguyên và Môi trường, mã số  62 44 02 19 cho nghiên cứu sinh Phạm Vũ Chung.

Tại buổi bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ cùng bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa tới nghiên cứu sinh.

 

 

 

 

TS. Nguyễn Tiến Đạt, PGĐ Học viện tặng hoa chúc mừng NCS


TS. Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý tặng hoa chúc mừng NCS


TS. Nguyễn Trang Thanh, Trưởng Khoa Địa lý, Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng NCS


Hội đồng chúc mừng NCS

Buổi lễ bảo vệ đã kế thúc thành công tốt đẹp vào 12h cùng ngày./.
Liên kết website khác