Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Phan Thái Lê

08/06/2017 12:59

 


NCS Phan Thái Lê bảo vệ đề tài luận án: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội (thuộc phần lãnh thổ Việt Nam)". Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên, mã số: 62 44 02 17. do TS. NCVCC  Nguyễn Lập Dân và PGS.TS. Lương Thị Vân hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Phan Thái Lê gồm 7 thành viên theo Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bao gồm:


1. GS.TS. Trương Quang Hải, Chủ tịch HĐ,  Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2. PGS.TS. Đặng Duy Lợi, Phản biện 1,  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 
3. PGS.TS.PGS. TS. Trần Ngọc Anh, Phản biện 2, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học QGHN
4. TS. Đào Đình Châm, Phản biện 3, Viện Địa lý
5. TS. Lưu Thế Anh, Thư ký,  Viện Địa lý
6. PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư, Ủy viên,  Viện Địa lý
7. TS. TS. Nguyễn Hữu Xuân, Ủy viên, Trường Đại học Quy Nhơn

Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS  Phan Thái Lê có PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt phó giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Phạm Quang Vinh, PGS.TS Uông Đình Khanh, Phó Viện trưởng Viện Địa lý, cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS Phan Thái Lê


NCS Phan Thái Lê trình bày luận án tiến sĩ


Tại buổi bảo vệ, các thành viên hội đồng đã đưa ra các nhận xét chi tiết, đầy đủ và đặt ra các câu hỏi để cho NCS hoàn thiện luận văn của mình một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, NCS cũng nhận được nhiều góp ý thiết thực, hữu ích từ các nhà khoa học đến tham dự.

 

 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS  


Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 5/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý tự nhiên (mã số: 62 44 02 17) cho nghiên cứu sinh Phan Thái Lê.

Tại buổi bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ cùng bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng và tặng hoa tới nghiên cứu sinh.

TS. Đào Đình Châm, Viện Trưởng viện Địa lý, trưởng Khoa Địa lý tặng hoa chúc mừng NCS


Toàn thể hội đồng và các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm chúc mừng tân tiến sĩ.


Buổi lễ bảo vệ cấp học viện của nghiên cứu sinh Phan Thái Lê đã kết thúc thành công tốt đẹp ./.

Liên kết website khác