Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ địa lý của NCS Trần Thị Hằng

17/02/2017 11:59

Chiều  ngày 14 tháng 02 năm 2017, Học Viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Hằng tại Hội trường 502, Học viện Khoa học và Công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
NCS  Trần Thị Hằng bảo vệ đề tài luận án: “Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên , tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững nông, lâm, nghiệp  và du lịch tỉnh Điện Biên”. Chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, mã số: 62 44 02 19. do GS.TS.  Nguyễn Khanh Vân và TS. Lê Thị Thu Hiền hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hằng gồm 7 thành viên theo Quyết định thành lập Hội đồng số 949/QĐ-HVKHCN ngày 15/12/2016 của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bao gồm:


1. PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm, Chủ tịch HĐ,  Viện Địa lý
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng, Phản biện 1,  Đại học Thái nguyên
3. GS.TSKH. Hoàng Văn Huây, Phản biện 2,  Bộ Khoa học và Công nghệ
4. PGS.TS. Nguyễn Đăng Hội, Phản biện 3,  Viện Nhiệt đới Việt Nga
5. TS. Nguyễn Diệu Trinh, Thư ký,  Học viện Khoa học và Công nghệ
6. TS. Đào Đình Châm, Ủy viên,  Viện Địa lý
7. TS. Đỗ Thúy Mùi, Ủy viên,  Đại học Tây Bắc

Tới dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Trần Thị Hằng  còn có  đại diện Viện Địa lý (cơ sở đào tạo tiếp nhận NCS trước khi thành lập học viện), đại diện Đại học Tây bắc , cùng các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và người thân.

 

Hội đồng chấm luận án cấp học viện của NCS Trần Thị Hằng

NCS Trần Thị Hằng trình bày luận án tiến sĩ
 
Hội đồng chấm luận án nhận xét, góp ý và đặt những câu hỏi cho NCS

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (07 phiếu đánh giá Tán thành, trong đó có 5/7 phiếu đánh giá loại Xuất sắc, Hội đồng đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ Địa lý, chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường (mã số: 62 44 02 19) cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hằng.

Trước khi kết thúc lễ bảo vệ, đại diện cơ quan và cơ sở đào tạo, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời cám ơn đến tập thể giáo viên hướng dẫn, cơ sở đào tạo Viện Địa lý, Học viện Khoa học - Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúc mừng NCS Trần Thị Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

PGS.TS. Uông Đình Khanh, đại điện Viện Địa lý tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh

                                                           Hội đồng chấm Luận án chúc mừng nghiên cứu sinh
 

Buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

 

Liên kết website khác