Lịch bảo vệ Đề tài cấp cơ sở và nhiệm vụ cơ sở cho CB trẻ năm 2017

11/12/2017 08:32


 
LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2017 CỦA VIỆN ĐỊA LÝ
Ngày 18 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng 301 - A27 - Viện Địa lý

TT Thời gian Tên phòng Tên đề tài Thời gian thực hiện Chủ nhiệm, phản biện
1. 9h00 - 9h25 Phòng Môi trường Địa lý Nghiên cứu, đánh giá sinh thái cảnh quan đảo Cái Bầu tỉnh Quảng Ninh phục vụ mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và  bảo tồn thiên nhiên 2016-2017 CN: ThS. Nguyễn Mạnh Hà
PB: PGS. TS. Uông Đình Khanh
2. 9h25 - 9h50 Viễn thám, bản đồ & GIS Thành lập tập bản đồ chuyên đề huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình 2017 CN: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
PB: TS. Lê Văn Hương
3. 9h50 - 10h15 Địa lý TN & TN đất Nghiên cứu biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2015 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất tỉnh Quảng Bình 2017 CN: ThS. Vũ Thị Thu Hường
PB: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
4. 10h15 - 10h40 Phòng Địa lý Biển và Hải đảo Nghiên cứu chế độ thủy động lực học (sóng, dòng chảy) vùng ven biển Nhật Lệ - tỉnh Quảng Bình bằng mô hình MIKE21 2017 CN: ThS. Nguyễn Quang Minh
PB: TS. Phan Thị Thanh Hằng
5. 10h40 - 11h05 Phòng Địa lý Đới bờ Xác định, cảnh báo xói lở, bồi tụ đường bờ biển Thừa Thiên Huế 2017 CN: ThS. Trần Thị Ngọc Ánh
PB: PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư
6. 11h05 - 11h30 Phòng Địa lý Khí hậu Nghiên cứu đặc điểm hoạt động của bão tới các vùng ven biển Việt Nam giai đoạn 1960-2013 2017 CN: ThS. Vương Văn Vũ
PB: PGS. TS. Mai Trọng Thông
7. 11h30 - 11h55 Phòng Tài nguyên nước dưới đất Ứng dụng mô hình tích hợp hệ thông tin địa lý (GIS) và đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) để thành lập bản đồ phân vùng khả năng chứa nước của các thành tạo địa chất tỉnh Bình Thuận 1/200.000 2017 CN: ThS. Trần Duy Phiên
PB: TS. Phan Thị Thanh Hằng
8. 13h30 - 13h55 Phòng Địa lý Sinh vật Điều tra, đánh giá hiện trạng các loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu vực Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 2017 CN: ThS. Trần Thị Thúy Vân
PB: TS. Lê Trần Chấn
9. 13h55 - 14h20 Phòng Địa lý Thủy văn Nghiên cứu diễn biến ngập lụt vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (thuộc Tp. Đà Nẵng) do tác động của các tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 2017 CN: ThS. Bùi Anh Tuấn
PB: TS. Nguyễn Diệu Trinh
 
 
10. 14h20 - 14h45 Phòng Địa mạo và Địa động lực Thành lập bản đồ địa mạo huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái tỷ lệ 1:50.000 2017 CN: ThS. Bùi Quang Dũng
PB: TS. Hoa Mạnh Hùng
11. 14h45 - 15h10 Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý Nghiên cứu dạng liên kết của kim loại nặng As, Hg, Pb, CD trong trầm tích cửa sông Ba Lạt 2017 CN: ThS. Nguyễn Thị Huế
PB: TS. Phạm Ngọc Chức
12. 15h10 - 15h35 Phòng Sinh thái Cảnh quan Nghiên cứu cảnh quan phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An 2017 CN: ThS. Nguyễn Văn Hồng
PB: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hải
13. 15h35- 16h00 Phòng Nghiên cứu và xử lý thông tin môi trường Theo dõi biến động rừng tự động bằng ảnh viễn thám miễn phí – thử nghiệm ở khu dự trữ sinh quyển LangBiang Lâm Đồng 2017 CN: TS. Nguyễn Thanh Hoàn
PB: TS. Lê Thị Thu Hiền
14. 16h00 - 16h25 Phòng Địa lý Kinh tế - Xã hội và Nhân văn Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tiền Hải 2017 -2018 CN: CN. Nguyễn Văn Hữu
 
15. 16h25 - 16h50 Đoàn TN Xây dựng phầm mềm quản lý cơ sở dữ liệu đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Địa lý 2017 CN: ThS. Võ Trọng Hoàng
PB: TS. Nguyễn Thanh Hoàn
 

LỊCH BẢO VỆ NHIỆM VỤ CƠ SỞ CHO CÁN BỘ TRẺ NĂM 2017
Ngày 19 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng 301 – Viện Địa lý

TT Thời gian Tên đề tài Chủ nhiệm, phản biện
1. 8h30 – 9h00 Nghiên cứu mối quan hệ biến động lớp phủ và trượt lở đất khu vực hồ thủy điện Sơn La CN: ThS. Nguyễn Văn Dũng
PB: TS. Lê Thị Thu Hiền
2. 9h00 – 9h30 Nghiên cứu cấu trúc địa chất thủy văn tỉnh Ninh Thuận phục vụ bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất CN: ThS. Trần Duy Phiên
PB: TS. Phan Thị Thanh Hằng
3. 9h30 – 10h00 Xây dựng bản đồ cảnh báo lũ quét Ninh Thuận bằng công nghệ GIS CN: ThS. Bùi Anh Tuấn
PB: TS. Nguyễn Lập Dân
 
 
Liên kết website khác