Lịch bảo vệ đề tài cơ sở 2016 và đề cương đề tài cơ sở 2017

21/12/2016 03:27

Hội đồng Khoa học Viện Địa lý thông báo lịch bảo vệ đề tài cơ sở năm 2016, nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2016 và đề cương đề tài cơ sở năm 2017 trong hai ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

Lịch bảo vệ đề tài cơ sở năm 2016
 

Lịch bảo vệ nhiệm vụ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2016
 

Lịch bảo vệ đề cương đề tài cơ sở năm 2017
 
Liên kết website khác