Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

19/08/2020 11:59

Chi tiết về Luật Tiếp cận thông tin gồm những quy định chung, công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu, trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân cùng các điều khoản thi hành có thể được tải về tại đây.

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác