Nữ cán bộ Viện Địa lý hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

08/03/2023 11:59

Nữ cán bộ Viện Địa lý nhiệt tình tham gia hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2023

07/03/2023
Hưởng ứng các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” năm 2023 do Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động, nữ cán bộ Viện Địa lý đã nhiệt tình tham gia hưởng ứng từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2023.
Nhằm lan tỏa vẻ đẹp Áo dài nơi công tác, sinh sống, khẳng định và tôn vinh giá trị Áo dài trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm cũng vận động cán bộ nữ mặc áo dài cần chú ý phù hợp với điều kiện làm việc và đặc thù công việc tại mỗi đơn vị.

Dưới đây là hình ảnh một số tập thể cán bộ nữ Viện Địa lý trong Tuần lễ Áo dài:

Liên kết website khác