PGS. TS.Lại Vĩnh Cẩm

31/07/2016 04:53

PGS. TS.Lại Vĩnh Cẩm
Trưởng phòng Sinh thái cảnh quan
Nguyên Q. Viện trưởng Viện Đia lý

Các công trình khoa học tiêu biểu

Sách

Cở sở địa lý học quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hành lang kinh tế Đông Tây.

Các vùng địa lý tự nhiên Tây Nguyên, sách chuyên khảo, NxbKHKT, 1987

Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường, sách chuyên khảo, NxbKHKT, 1997

Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh quan các tỷ lệ trên lãnh thổ Việt Nam, sách chuyên khảo, Viện KHVN, 1993

Luận cứ phục vụ định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Tây Quảng Bình.

Tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị, Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007.
 
Báo, tạp chí:

Đánh giá khả năng phát triển cây cao su, cà phê chè vùng cao nguyên Buôn Mê Thuột, Pleiku bằng thang điểm tổng hợp. Tập san Kinh tế vựng, số 2+3, 1984

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội nhằm đề xuất các phương án sử dụng hợp lý lãnh thổ và bảo vệ môi trường (Ba vì - Hà Nội). Kết quả nghiên cứu khoa học, TT Địa lý và tài nguyên, Hà nội, 1990.

Nghiên cứu xói mòn đất vùng ven hồ Sông Đà. Kết quả nghiên cứu khoa học, TT Địa lý và tài nguyên, Hà nội, 1990.

Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của thảm thực vật đến xói mòn đất để xác định hệ số C trong phương trình USLE. Kết quả nghiên cứu khoa học, TT Địa lý và tài nguyên, Hà nội, 1991.

Ung dụng kĩ thuật viễn thám trong nghiên cứu xói mòn đất phục vụ bảo vệ và phục hồi tài nguyên đất. Hội thảo Quốc gia về nghiên cứu sử dụng đất liên tục ở VN, 1991.

Mô hình vườn thích hợp đối với cao nguyên Buôn Ma Thuột. HNKH chuyên đề các KH về Trái đất, Hà nội, 1991.

Đặc điểm xói mòn đất vùng ven hồ Hòa Bình (thuộc địa phận tỉnh Hà Sơn Bình). Những thành tựu khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất. Viện Khoa học Việt Nam, số 1, 1992.

Một số kết quả nghiên xói mòn đất lưu vực sông Đà. Hội thảo Khoa học Tổng cục KTTV, 1993.

Xây dưng cơ sở khoa học phát triển kinh tế xã hội phục vụ quy hoạch các đề án di dân và kinh tế mới vùng gò đồi Hà tĩnh. Những thành tựu khoa học kỹ thuật đưa vào sản xuất. Viện Khoa học Việt Nam, số 2, 1993.

Landscape research and its application in Environmental protection in Vietnam. In the book: Landscape research and environmental management, Warsaw, 1994.

Soil erosion study in Northwest region  of VN by integrating watershed analysis and USLE. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, 2000.

Công nghệ dự báo diện và mức độ ngập lụt của các lưu vực sông miền Trung. Tạp chí hoạt động khoa học, số 6, 2001.

Công nghệ dự báo diện và mức độ ngập lụt các lưu vực sông miền Trung (lấy ví dụ sông Thạch Hãn, Quảng Trị). International Confference on “ Managenment of the Land and water resource” MLWR, 2001.

Công nghệ dự báo diện và mức độ ngập lụt các lưu vực sông miền Trung ( lấy ví dụ sông Thạch Hãn, Quảng Trị). Tạp chí NN và PTNN, số 11, 2001.

Khả năng ứng dụng của Hệ thống Thông tin Địa lý trong đánh giá môi trường chiến lược và tác động tích dồn. 2001. Thông báo Khoa học của các Trường Đại học, Địa lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2001.

Cơ sở dữ liệu của hệ phương pháp hỗ trợ hoạch định sử dụng đất ở cấp xã. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội T.XVIII, 2002.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng đất ở cấp cơ sở. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 3, 2002.

Phương pháp tổng hợp hiện đại trong địa lý và các Khoa học liên quan. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, số 3. 2003.

Đặc điểm và tính trội phân hoá không gian với định hướng khai thác sử dụng tài nguyên. Báo cáo hội nghị Khoa học, chương trình KC-08, 2003.

Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu phục vụ quy hoạch phát triển cây trồng. Tạp chí Hoạt động KH, 2004.

Flood inundation technology for small and medium watersheds in Central Vietnam. Geocarto International Journal, Special Issue, 2004.

Developing landslide potential map using GIS technique for Quang Binh province. International workshop “ Research and Management of Landslide Disaster in Vietnam, Hanoi 10-11 November, 2005.

Studying and preventing impacts of coastal erosion and flood innudation harzards in Central Vietnam. US-Vietnam workshop on Asia Pacific Natural Hazards and vulnerabilities atlas, Hanoi ,16  November, 2005.

Application of Remote Sensing and GIS on soil erosion assessment at Bung River Basin, Quang Nam province. Workshop on system thinking for hydroelectronic plant, Tam ki (Quang Nam), 20-25 March, 2006.

Hệ thống thông tin địa lý- những ứng dụng trong nghiên cứu thiên tai. Hội thảo GISs net 12, Thành phố HCM, 14-16/8/2006.

Một số giải pháp tổng thể sử dụng hợp lý các dải cát ven biển miền Trung. Tạp chí Địa chính số 4, tháng 8/2008.
 
lý trưởng
Liên kết website khác