Phòng Địa lý Khí hậu

16/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: PGS.TS. Hoàng Lưu Thu Thủy

Các cán bộ, viên chức:

- ThS. Phạm Thị Lý

- ThS. Võ Trọng Hoàng

- ThS. Vương Văn Vũ

- ThS. Trần Thị Mùi

- ThS. Phạm Thị Cúc

Liên lạc: Phòng 502, 503 & 504, nhà A27, Viện Địa lý

2. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng: 
          Nghiên cứu khí hậu cơ bản và khí hậu ứng dụng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên lãnh thổ Việt Nam.
Nhiệm vụ: 
  • Nghiên cứu quy luật biến đổi của các yếu tố khí hậu;
  • Đánh giá điều kiện khí hậu và tài nguyên khí hậu phục vụ cho công tác tổ chức lãnh thổ sản xuất, du lịch, nghỉ dưỡng, sức khỏe con người…;
  • Nghiên cứu và dự báo biến đổi khí hậu và môi trường không khí do tác động của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
  • Đào tạo cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực Địa lý khí hậu.

3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu:

     Phòng Địa lý Khí hậu được trang bị các thiết bị sau:

  • 02 Trạm đo khí tượng tự động được lắp đặt tại Trạm Quan trắc Nghiên cứu Địa lý và Môi trường đồng bằng Bắc bộ, Thái Bình và trạm Trạm Nghiên cứu tổng hợp Tài nguyên và Môi trường miền Trung,Quảng Bình. Trạm có chức năng quan trắc tự động các thông số nhiệt độ, lượng mưa, áp suất, tốc độ, hướng gió, độ ẩm, bức xạ, v.v... theo chu kỳ đặt trước và lưu trữ các thông số đó. Số liệu quan trắc tự động được truyền về hệ thống máy chủ đặt tại Viện Địa lý.
  • Các thiết bị cầm tay đo chất lượng môi trường không khí, độ rung, độ ồn phục vụ công tác khảo sát thực địa.
  • Ngoài ra, Phòng có các thiết bị phục vụ nghiên cứu, khảo sát thực địa cơ bản: Máy tính trạm, máy tính sách tay, máy định vị GPS cầm tay, máy ảnh kỹ thuật số, v.v...

 4. Đào tạo sau đại học:

  Tham gia hướng dẫn 12 luận án tiến sỹ, 44 luận văn cao học và 12 luận văn tốt nghiệp đại học.

5. Các thành tựu nổi bật:

Trong 30 năm qua, Phòng Địa lý Khí hậu đã chủ trì thực hiện được nhiều đề tài cấp Quốc gia và công bố được nhiều bài báo khoa học, sách chuyên khảo, cụ thể:

  • Đề tài, dự án: Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 30 đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ; 07 dự án hợp tác quốc tế; 15 đề tài hợp tác với địa phương.
  • Xuất bản: trên 100 bài báo đăng trên các Tạp chí trong nước và quốc tế; 07 sách chuyên khảo. Từ năm 2015 đến nay: 11 bài báo quốc tế; 23 bài báo trong nước
Liên kết website khác