Phòng Tài nguyên nước dưới đất

14/09/2013 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: PGS. TS. Đặng Xuân Phong

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Sơn

Các cán bộ, viên chức:

- ThS. Trịnh Ngọc Tuyến

- ThS. Trương Phương Dung

- ThS. Trần Duy Phiên

- ThS. Nguyễn Thị Thảo

Liên lạc: Phòng 507, nhà A27, Viện Địa lý

2. Chức năng, nhiệm vụ:
 • Điều tra, đánh giá điều kiện địa chất thủy văn của các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam và vùng lân cận.
 • Nghiên cứu, đánh giá địa chất thủy văn và môi trường (chất lượng nước dưới đất, đánh giá và dự báo khả năng nhiễm bẩn, nhiễm mặn các tầng chứa nước, cân bằng nước, v.v...)
 • Đánh giá tác động đến môi trường nước của các dự án phát triển.
 • Đánh giá các điều kiện tự nhiên, môi trường, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan tới môi trường và biến đổi khí hậu.
 • Chuyển giao công nghệ tiên tiến để khai thác nước dưới đất đạt hiệu quả cao.
 • Đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Địa lý tài nguyên và môi trường.


3. Năng lực và trang thiết bị nghiên cứu: 

- Năng lực:

Phòng Tài nguyên Nước dưới đất có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá tình trạng nhiễm bẩn và cạn kiệt nước dưới đất, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất.

Thế mạnh của Phòng tập trung vào các lĩnh vực sau:

 • Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;
 • Áp dụng các phương pháp hiện đại như viễn thám, đồng vị, cổ địa chất thủy văn để giải quyết các vấn đề về tuổi, nguồn gốc và sự hình thành thành phần hóa học nước dưới đất;
 • Điều tra đánh giá tài nguyên nước khoáng, nước nóng và hiện trạng nhiễm bẩn, cạn kiệt nước dưới đất, đánh giá tác động môi trường;
 • Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất.

- Trang thiết bị chủ yếu:

 • Phòng được trang bị các thiết bị phục vụ nghiên cứu như: Máy đo nhanh chất lượng môi trường nước, thiết bị đo mực nước ngầm, v.v… 
 • Phần mềm tính toán tài nguyên nước dưới đất

4. Đào tạo sau đại học:

   Trong thời gian qua, các cán bộ của Phòng Tài nguyên Nước dưới đất đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học tại nhiều cơ sở đào tạo; đã và đang hướng dẫn chính hoặc tham gia hướng dẫn trên 8 Tiến sỹ và nhiều Thạc sỹ chuyên ngành Tài nguyên nước và Địa lý tài nguyên và môi trường

5. Các thành tựu nổi bật:

     Trong thời gian 30 năm qua, Phòng Tài nguyên Nước dưới đất đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài cấp Quốc gia, công bố nhiều bài báo quốc tế cụ thể:

 • Đã chủ trì và tham gia thực hiện được 11 đề tài cấp Quốc gia; chủ trì 01 đề tài hợp tác quốc tế và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, cấp Viện Hàn lâm KHCNVN;
 • Đã công bố được 04 bài báo khoa học trên Tạp chí quốc tế thuộc danh sách SCI; 08 bài báo trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E; trên 10 bài báo trong Hội nghị quốc tế và nhiều bài báo thuộc các Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia, Hội nghị Quốc gia.
Liên kết website khác