Phòng Viễn thám, Bản đồ và Hệ thông tin địa lý

01/11/2014 11:59

1. Nguồn nhân lực:

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền

     Link ORCID

Các cán bộ, viên chức: 

- PGS.TS. Phạm Quang Vinh

- CN. Nguyễn Ngọc Anh

- ThS. Nguyễn Thanh Bình

- ThS. Vũ Thị Kim Dung

- ThS. Phạm Hà Linh

- ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

- ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Liên lạc: Phòng 610 và 609, nhà A27, Viện Địa lý

2. Chức năng, nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám, bản đồ và hệ thông tin địa lý và xuất bản các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực, các ngành kinh tế, xã hội và môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, atlas điện tử, nền tảng địa lý kỹ thuật số phục vụ giám sát tài nguyên, kinh tế-xã hội và môi trường.
 • Phân tích không gian, mô hình hóa dự báo thiên tai, tài nguyên, môi trường, kinh tế-xã hội phục vụ quy hoạch, tổ chức lãnh thổ và các lĩnh vực khác.
 • Nghiên cứu phát triển các phương pháp, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, gồm cả lĩnh vực công nghệ 4.0 liên quan tới viễn thám, bản đồ và hệ thông tin địa lý.
 • Đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ khoa học về viễn thám, bản đồ, hệ thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu, atlas điện tử, nền tảng địa lý kỹ thuật số cho các đơn vị, các ngành và lĩnh vực.
 • Hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và xuất bản trong lĩnh vực khoa học trái đất, kinh tế xã hội và môi trường.
 

3. Trang thiết bị nghiên cứu:  

Thiết bị: 2 máy trạm lưu trữ, xử lý dữ liệu; 2 máy tính xử lý đồ họa; 5 máy tính để bàn, thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ khảo sát thực địa như: máy chụp ảnh GPS, thiết bị GPS, máy đo phổ hiện trường (PSR-2500), thiết bị không người lái với bộ cảm biến siêu phổ, dụng cụ thu mẫu hiện trường…

Phần mềm: Erdas Imagine, ArcGIS 10.x, SpaceEye… và các phần mềm văn phòng.

4. Các thành tựu nổi bật:

 Từ năm 2007 cho đến năm 2023:

 • Đã xây dựng và chủ trì thực hiện 10 đề tài cấp Nhà nước (trong đó có 5 đề tài hợp tác quốc tế), 5 đề tài cấp VAST, khoảng 20 nhiệm vụ cấp cơ sở. Tham gia thực hiện trên 30 đề tài nghiên cứu các cấp.
 • Đã xây dựng và thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài trong nghiên cứu khoa học, xuất bản và đào tạo với các cơ quan, tổ chức và các trường đại học trong và ngoài nước như: Bỉ, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Áo.
 • Là tác giả chính hoặc đồng tác giả của gần 100 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế. Chủ biên xuất bản 3 cuốn sách chuyên khảo trong lĩnh vực khoa học Trái đất, viễn thám, địa thông tin. Làm công tác biên tập trong các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.
 • Tham gia đào tạo trình độ đại học và trên đại học ở các trường đại học và học viện gồm: Trường đại học Khoa học Tự nhiên; Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quy Nhơn, Trường đại học Khoa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Tài nguyên và Môi trường và Học viện Khoa học và Công nghệ).
 • Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực khoa học Trái đất. Cụ thể: 2 cán bộ nghiên cứu của phòng đạt chuẩn và được phong học hàm phó giáo sư, 1 cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, 1 thạc sĩ khoa học tốt nghiệp ở nước ngoài.
Liên kết website khác