Poster giới thiệu Hoạt động của Chi bộ Viện Địa lý 2010-2015

05/10/2017 03:24
Poster giới thiệu các hoạt động của Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2010-2015, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Liên kết website khác