Quản trị bảo vệ

10/05/2016 11:59
Thường trực tại phòng bảo vệ tầng 1 nhà A27: 24/24 giờ

Xin ý kiến giải quyết công việc gấp: Ông Nguyễn Thanh Hoàn (Trưởng Phòng QLTH), ĐTDĐ: 0918461676

Ông Nguyễn Thành Lương, Tổ trưởng bảo vệ, ĐTDĐ: 0393325539

Mọi thông tin về báo hỏng và yêu cầu về Điện – Nước – Điện thoại đề nghị gọi vào số máy:Thông tin liên quan đến việc mượn hội trường:

    Đăng ký mượn hội trường theo mẫu ( mẫu đơn)

    Gửi đơn đến Phòng văn thư
Liên kết website khác