Quyết định của Viện Hàn lâm KHCN VN về việc bổ nhiệm Ban thường trực Hội đồng ngành Khoa học Trái đất nhiệm kỳ 2016-2019

23/01/2017 11:59


Các thành viên của Ban thường trực Hội đồng ngành Khoa học và Công nghệ Biển nhiệm kỳ 2016-2019 theo Quyết định số 80/QĐ-VHL ngày 17/01/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm:

 


1. PGS. TS. Trần Trọng Hòa - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS. TS. Lại Vĩnh Cẩm - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. TS. Lê Huy Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng

4. PGS. TS. Phạm Tích Xuân - Thư ký Hội đồng.

 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Liên kết website khác