Quyết định của Viện Hàn lâm KHCN VN về việc bổ nhiệm Ban thường trực Hội đồng ngành Khoa học và Công nghệ Biển nhiệm kỳ 2016-2019

23/01/2017 01:29

Các thành viên của Ban thường trực Hội đồng ngành Khoa học và Công nghệ Biển nhiệm kỳ 2016-2019 theo Quyết định số 82/QĐ-VHL ngày 17/01/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm:

1. PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư - Chủ tịch Hội đồng

2. GS. TS. Trần Đức Thạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng

3. PGS. TS. Võ Sỹ Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng

4. PGS. TS. Nguyễn Như Trung - Thư ký Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Liên kết website khác