Quyết định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/11/2016 08:49

Quyết định này thay thế cho Quyết định số  434/QĐ-VHL ngày 02/4/2015 về việc hỗ trợ kinh phí công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ và bảo vệ luận án, luận văn tại Viện Hàn KHCN VN. Theo Quyết định 175/QQD-VHL này, mức hỗ trợ cho các bài báo đã xuất bản trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (gồm cả SCI và SCI-E, tạp chí Advances in Nature Science, Nanoscience and Nanotechnology) là 3.000.000 đồng / bài; bài đăng trên các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm KHCN VN trong danh sách Scopus cũng là 3.000.000 đồng/bài,... Viện Hàn lâm KHCNV hỗ trợ NCS là nữ hoàn thành luận án tiến sĩ trong nước ở mức 10.000.000 đồng/người và 7.000.000 đồng/người cho các nam nghiên cứu sinh.

Cán bộ, nghiên cứu sinh trong đơn vị có thể xem toàn văn quyết định và các mẫu đơn đề nghị hỗ trợ, mức hộ trợ và các thủ tục để được hỗ trợ trợ tại đây
Liên kết website khác