Quyết định số 1777/QĐ-VHL về việc ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho các bộ khoa học trẻ

22/10/2018 05:59

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-VHL về việc ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu.

Quyết định 1777/QĐ-VHL tại đây.

Phụ lục đính kèm tại đây.

Liên kết website khác