Quyết định v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

15/02/2019 11:59

Toàn văn Quyết định có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác