Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6 và Lễ kết nạp đảng viên mới

13/06/2017 12:59
Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Chi bộ Viện địa lý tổ chức sinh hoạt định kỳ và làm Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Hoàn.
Sinh hoạt Đảng định kỳ tại chi bộ Viện Địa lý tháng 6 năm 2017 diễn ra có phần sôi nổi và hào hứng hơn so với những buổi sinh hoạt định kỳ khác bởi không chỉ một số nội dung được thảo luận liên quan đến phương hướng phát triển của Chi bộ nói riêng và Viện địa lý nói chung mà Chi bộ còn tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú sau thời gian gần một năm theo dõi, bồi dưỡng và tiến hành các thủ tục kết nạp đối với quần chúng Nguyễn Thanh Hoàn.


Lễ Kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Địa lý đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Hoàn dưới sự chứng kiến của tập thể cán bộ là Đảng viên chi bộ và đồng chí Ngô Thị Thúy Nga, đại biểu đại diện Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


Chi Ủy Viện Địa lý giới thiệu Lễ Kết nạp và Công bố Quyết định kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thanh Hoàn


 

 

 


Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn đọc lời tuyên thệ và nhận hoa chúc mừng trở thành đảng viên mới của Chi bộ
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn hiện là Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu và Xử lý thông tin Môi trường, Viện Địa lý. Là cán bộ trong biên chế của Viện Địa lý từ năm 2006, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn được cử sang Nhật làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Viễn thám, tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2013, đồng chí về nước và công tác và là trưởng phòng từ năm 2015. Được đánh giá là một trong những nhân tố trẻ, có nhiều năng lực, hoài bão trong sự nghiệp khoa học, quần chúng Nguyễn Thanh Hoàn được Chi bộ Viện Địa lý xem xét tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2015 và được Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra quyết định kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam tháng 6 năm 2017. Chi bộ Viện Địa tổ chức Kết nạp cho đồng chí ngày 12 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường tầng 9 nhà A27 Viện Địa lý.
Cũng tại Lễ Kết nạp Đảng viên, đồng chí Ngô Thị Thúy Nga và bí thư Đào Đình Châm đặt nhiều hy vọng vào sự phấn đấu cả trong lao động, học tập và công tác của đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, đồng thời nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn còn có một năm phấn đấu với tư cách Đảng viên dự bị kể từ sau Lễ kết nạp này.

Các nội dung sinh hoạt định kỳ được Chi ủy Viện Địa lý thông báo, phổ biến tới toàn thể Đảng viên trong chi bộ bao gồm các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, nhấn mạnh việc tiếp tục chủ trương "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các vấn đề liên quan đến kế hoạch công tác và phát triển của Viện Địa lý những tháng tiếp theo và năm 2018 theo chỉ đạo và những đổi mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng, tại buổi sinh hoạt định kỳ này, Chi bộ cũng tiến hành giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo trong chi ủy, bao gồm: bí thư (01 đồng chí), phó bí thư (01 đồng chí) và chi ủy viên (05 đồng chí). Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm là cơ sở để Chi ủy báo cáo lên Đảng ủy cấp trên đồng thời có các kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo để các ứng viên có thể sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ, vị trí mới sau Đại hội nhiệm kỳ tới./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kết nạp
Liên kết website khác