Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 năm 2017

09/08/2017 12:59

Ngày 08/8/2017, Chi bộ Viện Địa lý tổ chức sinh hoạt định kỳ với hai nội dung chính là phổ biến các hoạt động của Đảng và thảo luận các chuyên đề.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chi ủy Viện Địa lý đã phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ các nội dung liên quan đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công, đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030, hướng dẫn của Ban tổ chức - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về một số nội dung trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nghiên cứu khoa học.Toàn cảnh buổi sinh hoạt định kỳ chi bộ Viện Địa lý sáng ngày 08/8/2017

Theo đó, Chi ủy Viện Địa lý yêu cầu toàn thể đảng viên trong chi bộ bám sát các nội dung này. Giao Ban quản trị website đưa lên mạng internet để toàn thể cán bộ, đảng viên trong Viện nắm bắt được cụ thể.
 
Nghị quyết 159 -NQ/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN Đẩy mạnh công tác ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030.

Nghị quyết 160-ND/ĐUVHL ngày 06/7/2017 của Đảng uỷ Viện Hàn lâm KHCNVN về nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong nghiên cứu khoa học.

Công văn 3294-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban tổ chức Cán bộ - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng

 

Cũng theo chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Chi ủy Viện Địa lý yêu cầu toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt tại chi ủy phải hoàn thành bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

Tại buổi sinh hoạt, chuyên đề "Tuổi trẻ Viện Địa lý theo bước chân những người Anh hùng" của Bí thư Chi đoàn và chuyên đề " Viện Địa lý viết tiếp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam" của Phó Chủ tịch Công đoàn được chi ủy và các đảng viên thảo luận sôi nổi, đưa ra những ý kiến nhằm giúp cho hoạt động của Đoàn thanh niên và Công đoàn Viện trở nên có ý nghĩa hơn như việc triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dự kiến phối kết hợp tổ chức các công tác đoàn giữa Viện Địa lý và địa phương xã Nam Phú (Tiền Hải, Thái Bình, nơi đặt trạm nghiên cứu của Viện Địa lý)...

Tại buổi sinh hoạt định kỳ, Bí thư chi bộ - Viện trưởng Viện Địa lý cũng đã phổ biến một số công việc liên quan đến ổn định trật tự và bố trí lại nơi làm việc khi Công trình sửa chữa tòa nhà A27 Viện Địa lý chuẩn bị kết thúc.

Sinh hoạt định kỳ  của chi bộ Viện Địa lý tháng 7/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Liên kết website khác