Thông báo: Công khai dự toán đề tài do TS Lê Văn Hương làm chủ nhiệm trong KC09/16-20

30/10/2017 08:22


Thông báo Công khai dự toán đề tài "Luận cứ khoa học và giải pháp bố trí dân cư phục vụ phát triển bền vững, đảm bảo an ninh - quốc phòng hệ thống đảo ven bờ Việt Nam" do TS Lê Văn Hương làm chủ nhiệm, thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển Mã số KC09/16-20
 
 

Liên kết website khác