Thông báo của Viện Hàn lâm KHCNVN về chương trình hè 2017 dành cho các nhà khoa học trẻ của IIASA

09/12/2016 11:59

 

 

 

 


Chương trình được tổ chức tại Cộng Hòa Áo từ ngày 01/06 đến 31/08/2017.

Thời hạn đề xuất: đến ngày 11/01/2017;

Thông tin chi tiết và đăng ký của chương trình xem trên website http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/about.html 

 

 

 

Liên kết website khác