Thông báo đề xuất dự án thuộc chương trình CLIENT II

09/06/2016 12:59

Ngày 06 tháng 6 năm 2016 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thông báo số 1021 về việc đề xuất dự án thuộc chương trình CLIENT II theo thông báo đề xuất dựa án thuộc chương trình CLIENT II của Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh, Viện trưởng Viện Địa lý đề nghị các cán bộ viên chức viện Địa lý xem xét và đề xuất.

CLIENTII là chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững (FONA3)” do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức (BMBF) tài trợ. Chương trình CLIENT II với nội dung “ hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo bền vững”, nhằm hỗ trợ các đối tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường và năng lượng. Client II bao gồm các gói công nghệ và dịch vụ (dự kiến) triển khai tại Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực chủ yếu là:

  1. Sử dụng hiệu quả tài nguyên và các công nghệ sử dụng tài nguyên bền vững.
  2. Quản lý nước.
  3. Bảo vệ khí hậu/năng lượng hiệu quả.
  4. Thích ứng với biến đổi khí hậu.
  5. Quản lý đất đai.

CLIENT không chỉ là hợp tác song phương giữa Việt Nam và Đức mà chương trình còn hợp tác với 30 nước trên thế giới trong giai đoạn từ 2016-2023, kinh phí do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức tài trợ là 100 triệu EURO.

Thời hạn  nộp hồ sơ đăng ký đến Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh là trước ngày 10/6/2016.
Thông tin chi tiết liên hệ phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở KHCN Trà Vinh, điện thoại số 074 3864 166.

Thông tin chi tiết về đăng lý dự án thuộc chương trình CLIENT tham khảo thêm ở đây.

Mẫu đề cương đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Liên kết website khác