Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013

05/12/2013 08:47

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
Hà Nội, ngày  5  tháng  12    năm 2013

THÔNG BÁO
Kế hoạch xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013
 
Kính gửi: Các thí sinh tham dự thi tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013


Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Địa lý năm 2013 xin thông báo kế hoạch phỏng vấn như sau:

1. Lịch ôn tập:
            Thời gian:      Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2013 (Thứ 7)
            Địa điểm:       Phòng 301, Nhà A27-Viện Địa lý, Viện HL KH & CN Việt Nam
                                    Số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
2. Lịch phỏng vấn:
            Thời gian:     Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút trong 02 ngày (14 - 15/12/2013)
            Địa điểm:      Phòng 301, Nhà A27-Viện Địa lý, Viện HL KH & CN Việt Nam
                                Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Số báo danh và Danh sách của thí sinh:


Số Báo danh Ngày thi Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh
Nam Nữ
  14/12/2013        
01   Hoàng Bắc 17/4/1982  
02   Trần Thị Nhung   15/8/1986
03   Trần Duy Phiên 20/4/1986  
04   Bùi Anh Tuấn 25/3/1985  
05   Vương Văn 27/12/1984  
06   Lê Thị Hồng Phượng   13/11/1991
07   Nguyễn Phương Thảo   01/12/1986
08   Ngô Thị Vân   11/12/1986
09   Lại Thị Hạnh   01/5/1982
10   Nguyễn Thị Mai Hằng   23/5/1979
11   Hà Thị Thanh Thúy   01/4/1988
12   Đặng Thị Thủy   26/10/1979
  15/12/2013        
13   Nguyễn Thị Bích   21/6/1988
14   Nguyễn Thị Diên   27/6/1975
15   Bùi Quang Dũng 25/09/1988  
16   Nguyễn Văn Dũng 20/12/1988  
17   Nguyễn Mạnh 02/6/1985  
18   Nguyễn Thúy Hiền   12/8/1991
19   Nguyễn Thị Huế   09/8/1981
20   Nguyễn Mạnh Hùng 09/01/1982  
21   Nguyễn Cảnh Lâm 10/8/1991  
22   Phạm Hà Linh   10/8/1986
23   Ngô Thanh Nga   15/01/1988
24   Hoàng Thị Huyền Ngọc   24/4/1988
 
III. NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM PHỎNG VẤN
1. Đối với ngạch nghiên cứu viên:
            - Môn địa lý chung:                         50 điểm
            - Môn chuyên ngành sâu:                50 điểm

2. Đối với ngạch chuyên viên:
            - Những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ; mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi mình phụ trách (50 điểm).
             - Những hiểu biết về xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại văn bản cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ chuyên môn của ngành quản lý, soạn thảo văn bản tốt... (50 điểm).


3. Đối với ngạch kế toán viên:
            Những hiểu biết về chế độ kế toán ngành và lĩnh vực phụ trách; những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh tế, các chính sách chế độ tài chính, tín dụng liên quan đến công việc kế toán thuộc ngành, lĩnh vực của mình (100 điểm).

Trân trọng thông báo./.
Liên kết website khác