Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp viện của NCS. Nguyễn Thị Ngọc

11/06/2014 08:14VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
   
 
                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
             
         
 
THÔNG BÁO
Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc.
Đề tài luận án:

Nghiên cứu các giải pháp quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam”.

Chuyên ngành:         Địa lý tài nguyên và môi trường.
Mã số:                        62.44.02.19.
Thời gian:                  8h30’ ngày 25/06/2014 (thứ tư).
Địa điểm:                   Hội trường lớn, phòng 803, tầng 8, nhà A27,
Viện Địa lý – 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học và các đồng chí quan tâm tới dự.

                                     
                                                                                         Hà Nội, ngày   10   tháng    6   năm 2014
                                                                                                             Q. VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                                       (đã ký)
 
                                                                                                                 Lại Vĩnh Cẩm
Liên kết website khác