Thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu từ Quỹ ISPF do Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) triển khai

16/02/2024 11:59
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam xin giới thiệu 8 thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu từ Quỹ ISPF do Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) triển khai.
 

Chương trình tập trung và yêu cầu chủ trì đề xuất là nhà khoa học xã hội hoặc nhân văn, với các đề xuất nghiên cứu về các mảng quản trị công nghệ mới nổi, y tế, biến đổi khí hậu. Chương trình hoan nghênh sự tham gia của các nhà khoa học trong lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật, y tế với vai trò Collaborators.

Các đề xuất này có thể do nhà khoa học Việt Nam chủ trì, nhưng yêu cầu phải có đối tác nghiên cứu tại Anh; hoặc ngược lại, nhà khoa học Anh chủ trì, và nhà khoa học Việt Nam là đồng chủ trì.

Nếu Viện/Trường Việt Nam chủ trì thì cần đăng ký trước với British Academy và điền thông tin Due Dilligence (Thẩm định tư cách) trước deadline 10/4 ít nhất là 2 tuần. Mức tài trợ: 200.000 Bảng/18 tháng.

Download các file hướng dẫn của 8 chương trình tại đây:

 - Responsible use of technologies: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/societal-challenges-and-approaches-to-responsible-technologies/
  - Social determinants of health: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/social-determinants-of-health/
  - Pandemic preparedness: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/pandemic-preparedness/
  - Antimicrobial resistance: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/antimicrobial-resistance/
  - Environmental resilience and climate action: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/environmental-resilience-and-climate-action/
  - Women and climate action: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/women-and-climate-action/
  - Power and voice in climate action: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/power-and-voice-in-climate-action/
  - Culture, heritage and climate action: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/culture-heritage-and-climate-action/

Nguồn: vast.gov.vn

Liên kết website khác