Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế "Quan trắc trái đất để nghiên cứu các tai biến khí tượng thủy văn"

19/07/2016 12:59


Mục tiêu chính của hội thảo nhằm chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm học thuật và các hoạt động nghiên cứu cũng như các thành tựu đạt được giữa các tổ chức về lĩnh vực quan trắc trái đất nói chung và viễn thám nói riêng để nghiên cứu các tai biến khi tượng thủy văn.

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế IG - TGEO 2016 trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài Viện tham dự và giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới nhất về các vấn đề Viễn thám, khí tượng thủy văn. Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế IG - TGEO 2016 hy vọng sẽ mang đến cơ hội trao đổi thông tin giữa các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước về các lĩnh vực quan tâm.

Ngôn ngữ chính thức của Hội thảo: Tiếng Anh

Thời gian: Thứ 6, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Địa điểm: Hội trường 301, Viện Địa lý                 
                Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 

Liên kết website khác