Thông báo số 1 về việc Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý trẻ Viện Địa lý lần thứ nhất, 2014

11/07/2014 03:01
Chi đoàn TN Viện Địa lý xin gửi tới các cán bộ của Viện Địa lý Thông báo số 1 Về việc Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý trẻ Viện Địa lý lần thứ nhất.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Chi đoàn Thanh niên Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Địa lý, Ban Chấp hành Chi đoàn Viện Địa lý thông báo tới toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên chi đoàn Viện Địa lý về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý trẻ lần thứ nhất, năm 2014.
Với mục đích:
- Hội nghị khoa học Địa lý trẻ là dịp để các cán bộ nghiên cứu trẻ trao đổi kinh nghiệm, công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thảo luận các ý tưởng về khoa học – công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của các cán bộ nghiên cứu trẻ.
- Nhằm tăng cường cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ, mở rộng môi trường sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Địa lý với các đơn vị khác.
- Các báo cáo toàn văn tại Hội nghị sẽ được phản biện và xuất bản trong đĩa CD kỷ yếu của Hội nghị.

Đối tượng tham dự: là các cán bộ, đoàn viên thanh niên dưới 40 tuổi, đang công tác tại tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Viện và các trường đại học trong cả nước.

Yêu cầu:
- Thời gian nộp phiếu đăng ký, tên công trình và bản tóm tắt báo cáo trước ngày 15/08/2014 (file đính kèm).
- Thời gian nộp toàn văn bài báo trước ngày 15/09/2014.
- Thời gian tổ chức Hội nghị tại Viện Địa lý: Dự kiến 01 ngày trong khoảng thời gian từ 10 – 20 /10/2014

Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị, bản tóm tắt và toàn văn báo cáo gửi về:
- Ban tổ chức Hội nghị: BCH Chi đoàn Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhà A27 –  số18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ email: hoinghidialytre.vdl@gmail.com.

Chi tiết của Thông báo, Phiếu Đăng ký, Format của Hội nghị xin xem ở các file đính kèm sau:

1. Thông báo số 1
2. Phiếu Đăng ký
3. Format bài báo Hội nghị

Ban Tổ chức trân trọng thông báo tới các nhà khoa học trẻ để đăng ký tham gia, đồng thời cũng kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị, tổ chức  khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc đơn vị mình tham gia Hội nghị.


Liên kết website khác