Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIV, năm 2016

13/05/2016 03:33

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện thông báo tới toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Viện về việc tổ chức Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIV, năm 2016 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2016).

1.     Mục đích

- Hội nghị khoa học thanh niên là hoạt động thiết thực và quan trọng hàng năm của Đoàn Viện, là dịp để cán bộ, đoàn viên trao đổi thông tin, giới thiệu các thành tựu, kết quả nghiên cứu và các hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ trẻ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Nhằm tăng cường cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ, mở rộng môi trường sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học.

- Các báo cáo toàn văn tại Hội nghị sẽ được phản biện và xuất bản trong Kỷ yếu của Hội nghị (có số ISBN).

2. Đối tượng tham dự

Là cán bộ, đoàn viên thanh niên dưới 40 tuổi, đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3. Hình thức tham dự

- Bài báo có thể sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài không quá 07 trang khổ A4 (kể cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo).

- Fomat của bài báo thực hiện theo quy định của Hội nghị (file đính kèm).

- Mỗi tác giả chỉ được đứng tên đầu 01 bài báo tham gia Hội nghị.
 
4. Chủ đề, lĩnh vực nghiên cứu

Chủ đề hội nghị: “Thanh niên với sự phát triển của khoa học công nghệ”

Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN:

- Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ;

- Công nghệ sinh học;

- Khoa học vật liệu;

- Đa dạng sinh học và Các chất có hoạt tính sinh học;

- Khoa học Trái đất;

- Khoa học và Công nghệ Biển;

- Môi trường và Năng lượng
 
5. Tiêu chí đối với các bài báo

- Bài báo có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn, có tính khả thi, có tính mới, tính sáng tạo;

- Bài báo phải có xác nhận của Hội đồng khoa học đơn vị.

6. Hình thức tổ chức Hội nghị và xuất bản
6.1. Hình thức báo cáo tại hội nghị: Oral và poster.

- Các báo cáo chất lượng xuất sắc được Hội đồng khoa học thẩm định và đề nghị sẽ được mời báo cáo oral trong phiên toàn thể của Hội nghị (Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tặng Giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho các báo cáo viên).

- Các báo cáo có chất lượng cao, được Hội đồng khoa học thẩm định và chấp nhận sẽ được mời tham gia thi báo cáo poster của Hội nghị. Giải thưởng “Award of best poster presentation” bao gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
 
6.2. Hình thức xuất bản:

Các báo cáo được Hội đồng khoa học thẩm định, chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ XIV – năm 2016” (có số xuất bản ISBN).

 
7. Thời gian, địa điểm:

7.1. Thời gian:

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, cụ thể:

- Buổi sáng (bắt đầu từ 08h30):
+ Báo cáo mời (hội nghị toàn thể , từ 02 đến 03 báo cáo).
+ Báo cáo oral (hội nghị được phân bố từ 02 đến 03 tiểu ban).
- Buổi chiều (bắt đầu từ 14h00):
+ Chấm giải poster.
+ Báo cáo mời (hội nghị toàn thể - 02 báo cáo).

7.2. Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
 
8. Yêu cầu:

- Thời gian nộp phiếu đăng ký và bản tóm tắt bài báo trước ngày 25/5/2016.

- Thời gian nộp toàn văn bài báo trước ngày 25/6/2016.

Bản tóm tắt và toàn văn bài báo gửi qua email:  thanhnien@vast.vn, đồng thời gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN (P.806 Tòa nhà Trung tâm, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ban Chấp hành Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc thông báo tới các tập thể, cá nhân, các nhà khoa học trẻ, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Hội nghị.
 
 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Hiệp, số ĐT: 0936.067347 hoặc (04).37916305; Email: honghiep@vast.vn./.

Phiếu đăng ký và format bài báo có thể download ở link sau:

1. Phiếu đăng ký

2. Format bài báo

  
Liên kết website khác