Thông báo số 2 - Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 tại Quy Nhơn - Bình Định

30/08/2016 10:38

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKTVN
     HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM
                         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9

Download thông báo số 2 tại đây

 
Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Trường đại học Quy Nhơn từ ngày 23 đến 24 tháng 12 năm 2016 với chủ đề “Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh”. Ban Tổ chức Hội nghị xin được thông báo:

1. 
Theo thông báo số 1, ngày 30 tháng 07 năm 2016 là thời hạn cuối đăng ký và nộp tóm tắt bài báo tham dự Hội nghị. Đến thời hạn trên, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 150 đăng ký, bản tóm tắt và một số bản toàn văn bài báo tham dự Hội nghị.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, động viên được sự tham gia của nhiều Hội viên Hội Địa lý Việt Nam và các nhà khoa học trong và ngoài nước, Ban tổ chức Hội nghị đề nghị các tác giả, các nhà khoa học (bao gồm cả những người đã gửi hay chưa kịp gửi bản đăng ký và bản tóm tắt) tiếp tục hoàn thiện và gửi nộp báo cáo toàn văn (theo mẫu kèm theo) trước ngày 30 tháng 9 năm 2016 để BTC tổ chức kịp biên tập và in kỷ yếu.

2. Các báo cáo toàn văn hoặc poster được gửi đến Ban tổ chức cần theo đúng hướng dẫn viết báo cáo khoa học hoặc poster (theo mẫu và theo thể lệ viết bài http://geographyconference.com/the-le-gui-bai/), gửi ở dạng file đính kèm (định dạng file doc, docx) theo địa chỉ http://geographyconference.com/nvcontact. Để thuận tiện cho việc quản lý và sắp xếp bài báo, tên file toàn văn bài báo cần ghi: Họ và tên_cơ quan_ tên bài báo (ghi vắn tắt). Một số tác giả đã gửi bài toàn văn cần biên soạn lại theo mẫu và gửi lại cho BTC.

- Các báo cáo sau khi gửi thành công sẽ nhận được trả lời: "BTC Hội nghị đã nhận". Nếu chưa nhận được phản hồi, các tác giả xin vui lòng liên hệ với BTC Hội nghị để kiểm tra lại.

- Những báo cáo không tuân thủ các qui định chế bản và không gửi đúng thời hạn sẽ không được chấp nhận.

- Các bài báo khoa học chỉ được đăng trong Tuyển tập sau khi được phản biện khoa học và Ban biên tập chấp nhận cho đăng.

3. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học sẽ được in thành 2 tập và sẽ hoàn thành trước thời gian tổ chức Hội nghị. Để thuận lợi cho BTC trong việc in ấn kỷ yếu, các cá nhân, đơn vị có nhu cầu nhận kỷ yếu (số tập, quyển), xin vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức Hội nghị theo Email: phhoanghai@yahoo.com hoặc theo địa chỉ Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam.

4. Mọi thông tin về Hội nghị sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên trên Website của Hội nghị, tại địa chỉ: http://geographyconference.com/ và có thể tìm hiểu thêm thông tin qua Văn phòng HĐLVN theo địa chỉ: Văn phòng HĐLVN, Viện Địa lý, VHL KH&CNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; điện thoại: 0913 235611 (GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải).

5. Giấy mời tham dự hội nghị dự kiến sẽ gửi đầu tháng 12 năm 2016, các đại biểu có nhu cầu nhận giấy mời xin liên hệ và đăng ký trước theo địa chỉ: Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam, Viện Địa lý, Viện HLKH&CN Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0913 235611 (GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải).
 
Rất mong được sự hưởng ứng, tham dự của các cơ quan, các nhà khoa học, các nhà địa lý.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 GS.TS.Nguyễn Cao Huần
 
Download form viết toàn văn bài báo tại đây
Liên kết website khác