Thông báo tham dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia của Viện Địa lý Thái Bình Dương - Phân viện Viễn Đông

12/12/2016 11:59
TS Vladimir Karakin, Viện Địa lý  Viễn Đông - Nga trình bày các kết quả nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên vùng Viễn Đông Nga ngày 27/11/2015

Trong khuôn khổ hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Địa lý Thái Bình Dương - Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Viện Địa lý thông báo tới các Phòng, Trạm trực thuộc về thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức buổi tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia của Viện Địa lý Thái Bình Dương - Phân viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm KH Liên bang Nga như sau:

Thành phần: Ban Lãnh đạo Viện Địa lý, Thành viên Hội đồng Khoa học, Trưởng phòng, cán bộ nghiên cứu viên cao cấp, Giáo sư và Phó giáo sư.

Thời gian:  Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2016 (Thứ Ba)

Địa điểm:       Phòng họp 301, nhà A27, Viện Địa lý
Số 18, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng, Trạm trực thuộc thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phần nêu trên có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi làm việc thành công tốt đẹp./.

Tin trước có liên quan: Hội thảo khoa học hợp tác giữa Viện Địa lý và Viện Địa lý Viễn Đông, LB Nga
Liên kết website khác