Thông báo tham gia Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2022

29/06/2022 11:59

Thực hiện Công văn số 9408-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27/4/2022 về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các cơ sở Đoàn trực thuộc tìm kiếm, phát hiện và giới thiệu tài năng trẻ tiêu biểu để tham gia xét chọn Giải thưởng.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gồm: Công văn giới thiệu của Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản scan, có ký tên, đóng dấu) và thành tích của các ứng viên đăng ký trực tuyến tại: http://qcv.tainangviet.vn và gửi vào email: tomahu.dtn@gmail.com trước ngày 5/8/2022.

Quy chế Giải thưởng xem tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: đồng chí Đặng Quốc Đại; Sđt: 0977.844.026 hoặc 024.37916305; Email: quocdaivhlkh@gmail.com

Liên kết website khác