Thông báo Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS. Nguyễn Đăng Tiến

24/02/2016 03:25
Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho NCS. Nguyễn Đăng Tiến.

Tên đề tài:
Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng”.
Chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường
Mã số: 62 44 02 19
Thời gian: 08h30 - Chủ Nhật, ngày 06 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm: Hội trường, tầng 8 - Nhà A27, Viện Địa lý
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự.
Liên kết website khác