Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2024

08/01/2024 11:59

Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ký năm 2000, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ KH&CN) và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (dưới đây được gọi là hai Bên) triển khai nội dung Biên bản Khóa họp Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 11 giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký tại Hà Nội ngày 09/12/2022 bằng Thông báo tuyển chọn dự án hợp tác KH&CN theo Nghị định thư Việt Nam - Hoa Kỳ thực hiện từ năm 2024.

Hai Bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chi tiết Thông báo, xem tại link này

Nguồn: most.gov.vn

Liên kết website khác