Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2013

11/10/2013 09:52
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số: /TB-ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức Viện Địa lý năm 2013

(Mẫu đơn đăng ký tải ở đây)
 
I. Chuyên ngành tuyển dụng:
Vị trí tuyển dụng:
- Nghiên cứu viên các chuyên ngành địa lý (địa lý tự nhiên, địa lý học, các chuyên ngành ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu địa lý…)
- Kế toán
- Chuyên viên phòng Quản lý tổng hợp
Số lượng tuyển dụng:
 
TT Chuyên ngành Chỉ tiêu tuyển dụng
    Xét tuyển Xét tuyển
đặc cách
1 Nghiên cứu viên (mã số ngạch 13.092) 8 4
1.1 Địa lý tổng hợp 8 1
1.2 Địa lý thủy văn 1
1.3 Địa lý khí hậu 1
1.4 Địa chất thủy văn 1
1.5 Các chuyên ngành địa lý khác (cả địa lý chuyên ngành, ứng dụng…)  
2 Nghiên cứu viên tại trạm Nghiên cứu tổng hợp đa ngành tài nguyên và môi trường miền Trung (Đồng Hới - Quảng Bình) (mã số ngạch 13.092)   1
3 Kế toán viên (mã số ngạch 06.031)   1
4 Chuyên viên phòng Quản lý tổng hợp (mã số ngạch 01.003 1  
Tổng 9 6
 
 
II. Hình thức tuyển dụng:
 
Xét tuyển hồ sơ theo tiêu chí xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng
  • Xét tuyển thông thường:               9 chỉ tiêu
  • Xét tuyển đặc cách:                       6 chỉ tiêu

Điều kiện dự tuyển:
 
- Đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22, mục 1 chương III của Luật viên chức số 58/2010/QH12;
- Về phẩm chất: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, ham học hỏi, sáng tạo; có nguyện vọng gắn bó, làm việc lâu dài tại Viện.
- Về sức khỏe: đủ điều kiện sức khỏe thực hiện công tác nghiên cứu nội nghiệp và ngoại nghiệp.
- Về trình độ chuyên môn:
 
+ Đối với các nghiên cứu viên: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành địa lý và liên quan.
+ Đối với kế toán: Có bằng đại học ngành kế toán.
+ Đối với chuyên viên phòng Quản lý tổng hợp: theo tiêu chuẩn Nghiệp vụ một số ngạch công chức, viên chức Nhà nước.

Ưu tiên:
 - Những người tốt nghiệp đúng chuyên ngành hoặc có trình độ cao hơn so với nhu cầu cần tuyển.
 - Các cán bộ đã có kinh nghiệm thực hiện các chuyên môn theo yêu cầu

Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh và chứng minh thư có công chứng;
- Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) (theo mẫu)
- Lý lịch khoa học (theo mẫu);
- Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ (nếu có), Tiến sĩ (nếu có) có công chứng và bảng kết quả học tập kèm theo;
- Các chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;
- Các minh chứng về các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến vị trí tuyển dụng (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong khoảng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 15/10/2013 đến 15/11/2013 (trong giờ hành chính).
Địa điểm:        Phòng 205, nhà A27 - Viện Địa lý, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Lệ phí:  Theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức ngày 20/10/2010 giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, lệ phí cho người dự tuyển là: 260.000đ/hồ sơ.
 
Nơi nhận:     
  • Các phòng, trạm trực thuộc;
  • Đăng trên WEBSITE Viện Địa lý;
  • Niêm yết tại Viện Địa lý và Viện HLKHCNVN;
  • Lưu VT. T20
VIỆN TRƯỞNG

Xem  Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2013 và tiêu chuẩn vị trí chuyên viên
Liên kết website khác