Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

10/04/2015 03:25
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN ĐỊA LÝ
 
Số   76/TB_ĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nội,  ngày  09 tháng 4  năm 2015
 

                 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2015
 
Viện Địa lý thông báo tuyển sinh Sau đại học (đào tạo trình độ Tiến sĩ) năm 2015 như sau:

I.            Chuyên ngành đào tạo:

-     Địa lý tự nhiên                                      mã số: 62 44 02 17
-     Địa mạo và Cổ địa lý                            mã số: 62 44 02 18
-     Địa lý tài nguyên và Môi trường         mã số: 62 44 02 19
-     Thuỷ văn học                                        mã số: 62 44 02 24

II.            Đối tượng, hình thức và thời gian đào tạo:

Người có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, hình thức đào tạo tập trung, thời gian đào tạo 3 năm.

III.            Điều kiện dự thi:

1.     Tuổi đời không quá 45 tuổi

2.     Có thời gian làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự thi ít nhất 01 năm.

3.     Có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển với điểm trung bình các môn chuyên ngành từ 7,0 trở lên hoặc tương đương.

4.     Có 01 bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo, kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo, những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.

5.     Có 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 01thư giới thiệu của 01 nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và 01thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, khả năng nghiên cứu, làm việc theo nhóm, điểm mạnh, điểm yếu của người dự tuyển, triển vọng phát triển chuyên môn, mức độ ủng hộ thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6.     Có ít nhất 02 công trình đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc kỷ yếu hội nghị chuyên ngành.

7.     Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

8.     Có đủ sức khoẻ để học tập.

9.     Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

10.    Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: người dự tuyển nghiên cứu sinh tại Viện Địa lý cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:
i.  Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung).

ii. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại các nước có sử dụng tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, được gửi đến Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, công nhận.

iii. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung trình độ chung Châu Âu về ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh.

IV.            Hồ sơ thi tuyển gồm:

1.       Đơn xin xét tuyển (theo mẫu).

2.       Sơ yếu lí lịch có xác nhận của thủ trư­ởng cơ quan (có dán ảnh 4x6).

3.       Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (có xác nhận số năm công tác).

4.       Bản sao có công chứng các văn bằng, giấy tờ có liên quan như: bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm; chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 theo Khung trình độ chung Châu Âu hoặc các văn bằng ngoại ngữ tương đương,…

5.       Lý lịch khoa học (có dán ảnh 4x6) kèm theo toàn văn bài báo, công trình đã công bố.

6.       Bài luận về dự định nghiên cứu.

7.       02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học Địa lý.

8.       Giấy khám sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

V.            Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 15/4/2015 đến 16h ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính).

VI.            Thời gian xét tuyển:

Cơ sở đào tạo sẽ thông báo lịch xét tuyển đến từng thí sinh.

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 801, Viện Địa lý,18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel. (04) 37563540; 0978855525 (gặp chị Hoàng Thị Hà).

Nhận được thông báo này, đề nghị Quí cơ quan thông báo rộng rãi đến cán bộ viên chức trong đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Niêm yết tại Viện Địa lý;
- Đăng trên WEBSITE Viện Địa lý;
-  Lưu VT&ĐT.H50.
Q. VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Lại Vĩnh Cẩm

 Tải mẫu đơn xét tuyển


Liên kết website khác